Вітаємо учасників науково-педагогічного стажування з медичних наук

Вітаємо учасників науково-педагогічного стажування з медичних наук

2399

З метою взаємодії фахівців-науковців, практиків та інтернів для оволодіння сучасним змістом і технологіями діяльності у сфері медицини та фармації Люблінський медичний університет за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва виступив організатором науково-педагогічного стажування «Розвиток медичної освіти, сучасний стан та нове у медицині в Україні та в країнах ЄС». У період з 21 жовтня по 29 листопада 2019 року участь у стажуванні взяли фахівці медичних освітніх та освітньо-наукових закладів:

Бенюк Світлана Василівнакандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства і гінекології № 3, Національний медичного університету імені О. О. Богомольця;

Бєліков Олександр Борисовичдоктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»;

Бєлікова Наталія Іванівнакандидат медичних наук, асистент кафедри ортопедичної стоматології, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»;

Білищук Любов Миколаївна кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячої стоматології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Білоус Зоряна Олегівна асистент кафедри внутрішньої медицини №1, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Боягіна Ольга Дмитрівнадоктор медичних наук, доцент, професор кафедри анатомії людини, Харківський національний медичний університет;

Ватаманюк Наталія Вікторівнакандидат медичних наук, асистент кафедри терапевтичної стоматології, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»;

Власов Сергій Віталійович – доктор фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри органічної хімії, Національний фармацевтичний університет;

Дуднікова Олена Іванівна директор підприємства, “Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда”;

Єрьоменко Римма Фуатівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики, Національний фармацевтичний університет;

Ідашкіна Наталя Георгіївна – кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пар одонтології, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

Іорданова Наталія Харитонівнакандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини № 3, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;

Карабут Лариса Василівна кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики, Національний фармацевтичний університет;

Ковалюк Тетяна Володимирівнакандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства і гінекології №3, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;

Кононенко Надія Миколаївна – доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри патологічної фізіології, Національний фармацевтичний університет МОЗ України;

Корчинський Володимир Станіславович доктор медичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри соціальних технологій, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»;

Кузнецова Мілена Олександрівна – ассистент кафедри патологічної фізіології імені Д. О. Альперна, Харківський національний медичний університет;

Кузнєцова Ірина Костянтинівнаасистент кафедри медичної біології, Харківський національний медичний університет;

Кухтенко Олександр Сергійович – кандидат фармацевтичних наук, помічник ректора з профорієнтації, доцент кафедри технології фармацевтичних препаратів, Національний фармацевтичний університет;

Литвиненко Ганна Леонідівнакандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики, Національний фармацевтичний університет;

Матківська Ружена Михайлівнакандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;

Миронченко Світлана Іванівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри патологічної фізіології, Національний фармацевтичний університет;

Мінаєва Аліна Олексіївна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри загальної практики – сімейної медицини, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Огнєва Лілія Гаррієвна – асистент кафедри патологічної фізіології імені Д. О. Альперна, Харківський національний медичний університет;

Остапець Марина Олександрівна кандидат медичних наук, асистент кафедри патологічної фізіології, Національний фармацевтичний університет;

Парижак Соломія Ярославівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри медичної біології, паразитології та генетики Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Пархоменко Марина Всеволодівнакандидат медичних наук, доцент кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;

Рибак Вікторія Анатоліївна – доктор біологічних наук, доцент, доцент кафедри патологічної фізіології, Національний фармацевтичний університет;

Саган Назар Тарасовичасистент кафедри анатомії людини, Івано-Франківський національний медичний університет;

Ситіна Ірина Василівнакандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки, Харківський національний медичний університет;

Хворостяна Тетяна Трохимівнакандидат медичних наук, доцент кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;

Черкасова Любов Анатоліївна кандидат медичних наук, асистент кафедри радіології та радіаційної медицини, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;

Чермак Ігор Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;

Чікіткіна Валентина Василівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри патологічної фізіології, Національний фармацевтичний університет;

Шевцов Ігор Івановичкандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної фізіології, Національний фармацевтичний університет;

Ширінкін Сергій Володимирович – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пар одонтології, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

Яременко Олег Борисович доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити