Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli виступив організатором науково-педагогічних стажувань з суспільних,...

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli виступив організатором науково-педагогічних стажувань з суспільних, філологічних та технічних наук

2496

19–30 листопада 2018 року у м. Стальова Воля (Республіка Польща) проходили стажування з суспільних, філологічних та технічних наук, організовані польським університетом Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Науковці з України взяли участь у заході дистанційно.

Для участі в стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту в галузі суспільних, філологічних та технічних наук. Навчальне навантаження стажування становило 5 кредитів (180 годин) і було розподілене таким чином:
• ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
• участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин;
• індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин.

До стажування з суспільних наук на тему «Сучасний процес реформування освіти в галузі суспільних наук в Україні та в країнах ЄС» долучилися: кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та методології пізнання факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Готинян-Журавльова Віталія Віталіївна; доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Єпик Лариса Іванівна; доктор історичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України Коваленко Наталія Петрівна; кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ужгородського національного університету Світлик Неля Михайлівна; кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Чучалін Олександр Петрович.

Пройти стажування з філологічних наук на тему «Сучасний процес реформування філологічної освіти в Україні та в країнах ЄС» виявили бажання: кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, докторант Херсонського державного університету Москвичова Оксана Анатоліївна; кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології Харківської гуманітарно-педагогічної академії Окатьєва Інна Іванівна; доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Прушковська Ірина Віталіївна; кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу Запорізького національного технічного університету Кузнецова Марія Олександрівна; кандидат філологічних наук, викладач кафедри україністики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Барабаш Світлана Миколаївна; кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української та російської мови Донецького національного медичного університету Краснощок Вікторія Валеріївна; кандидат філологічних наук, старший викладач, доцент кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Александренко Вікторія Вікторівна; кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу Національного авіаційного університету Журавльова Оксана Михайлівна; кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Негер Оксана Богданівна; кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти та гуманітарних дисциплін, викладач української філології, методист Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка Кулікова Тетяна Василівна; кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри слов’янської філології та перекладу Маріупольського державного університету Голоцукова Юлія Олександрівна; викладач кафедри німецької мови і методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Оксанич Маргарита Петрівна; доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та практики іноземних мов Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Білецька Ірина Олександрівна; кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романо-германської філології та перекладу Черкаського державного технологічного університету Кучер Зоя Іванівна; кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету Галич Оксана Борисівна; доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Бикова Тетяна Валеріївна; кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою Херсонської державної морської академії Шевельова-Гаркуша Наталя Василівна; кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Урись Тетяна Юріївна; кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Павлова Ірина Григорівна; кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету Бербер Наталя Миколаївна; кандидат філологічних наук, викладач кафедри латинської та іноземних мов Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Милик Оксана Василівна; кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради Пікалова Анна Олексіївна; кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 2 Національного університету «Одеська юридична академія» Ладиненко Альбіна Павлівна.

У стажуванні з технічних наук на тему «Сучасний процес реформування технічної освіти в Україні та в країнах ЄС» взяло участь 6 вчених з України. Серед них: доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наконечний Володимир Сергійович; доктор технічних наук, доцент, професор кафедри приладів точної механіки Національного університету «Львівська політехніка» Тихан Мирослав Олексійович; кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії, землеустрою та екології ПВНЗ «Університет новітніх технологій» Малік Тетяна Миколаївна; кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський  авіаційний інститут» Манжос Юрій Семенович; кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних та комп’ютерних систем Чернігівського національного технологічного університету Пріла Ольга Анатоліївна; кандидат технічних наук, доцент кафедри «Гідравлічні машини імені Проскури Г.Ф.» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Тиньянова Ірина Іванівна.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити