З 24 серпня по 2 жовтня 2020 року відбулось науково-педагогічне стажування з...

З 24 серпня по 2 жовтня 2020 року відбулось науково-педагогічне стажування з філологічних наук

1732

Роль філологічної освіти, що забезпечує успішну комунікацію всіх членів соціуму, об’єктивно зростає з розвитком прикладних галузей гуманітарного знання, безпосередньо пов’язаних з формуванням духовного і культурного світу сучасної людини, її індивідуальності і творчого потенціалу.

Професіоналізм і майстерність філолога як система його професійних компетенцій припускають самовдосконалення, яке ніколи не закінчується, забезпечуючи творчу активність та психологічну рівновагу на довгі роки. У свою чергу, система підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників покликана сприяти стабільності і стійкості, а також результативності педагогічної діяльності в цілому, проектуючи в спільну діяльність індивідуальну траєкторію саморозвитку філолога.

З 24 серпня по 2 жовтня 2020 року на базі Венеціанського університету Ка’ Фоскарі (м. Венеція, Італія) науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають філологічну освіту, мали змогу пройти науково-педагогічне стажування «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС».

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Висловлюємо  величезну подяку всім, хто взяв участь у науково-педагогічному стажуванні!

Поширити