За активного сприяння ЦУЄНС вийшла друком колективна монографія з медичних наук

За активного сприяння ЦУЄНС вийшла друком колективна монографія з медичних наук

969

Медицина не стоїть на місці, кожен день відбуваються нові відкриття в цій галузі знань. Саме тому у грудні 2020 року за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва Люблінський медичний університет організував написання колективної монографії «Challenges and achievements of medical science and education», до якої долучились науковці, викладачі, аспіранти, фахівці-практики, які безпосередньо пов’язані з вирішенням конкретних проблем в галузі медицини та фармації. Представлені у монографії дослідження характеризуються різноманіттям теоретичних побудов і широким діапазонами методів досліджень.

Підсумки своїх наукових дослідження представили такі автори:

 • Войтів Ярослав Юрійович кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургії та трансплантології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;
 • Калініченко Світлана Вікторівна кандидат медичних наук, старший науковий співробітник завідувачка лаборатрії ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України»;
 • Кирилюк Софія Ярославівна кандидат медичних наук, лікар невропатолог КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня»;
 • Козакевич Вероніка Клавдіївна кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією Української медичної стоматологічної академії;
 • Крвавич Анна Сергіївна кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету«Львівська політехніка»;
 • Кричковська Аеліта Миронівна кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»,
 • Кузнєцова Любов Пилипівна професор кафедри загальної практики – сімейної медицини, гастроентерології, фізичної та реабілітаційної медицини ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України;
 • Лазуренко Вікторія Валентинівна доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 Харківського національного медичного університету;
 • Негрич Тетяна Іванівна доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;
 • Павленко Олександр Іванович – кандидат медичних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії промислових аерозолів ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини»;
 • Пилипчук Ірина Степанівна кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства та гінекології, заступник декана медичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;
 • Савич Альона Олександрівна кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України;
 • Савчин Василь Степанович кандидат медичних наук, завідувач опікового відділення КНП «8-а міська клінічна лікарня м. Львова»;
 • Стадницька Наталія Євгенівна кандидат хімічних наук, доцент кафедри Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Степаненко Ірина Володимирівна доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділення нейрореабілітації ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України»;
 • Чернишов Олег Володимирович кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичних та хірургічних дисциплін Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 • Чернявська Юлія Ігорівна кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією Української медичної стоматологічної академії;
 • Чорна Валентина Володимирівна кандидат медичних наук, старший викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
 • Шевчук Тетяна Ігорівна кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри медичної біології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова
 • та інші.

Колективна монографія «Challenges and achievements of medical science and education» розміщена на офіційному сайті європейського видавництва «Izdevnieciba «Baltija Publishing» за посиланням.

Щиро вдячні всім учасникам, хто долучився до написання монографії!

Поширити