За ініціативи Ca’ Foscari University of Venice відбулась міжнародна науково-практична конференція з...

За ініціативи Ca’ Foscari University of Venice відбулась міжнародна науково-практична конференція з філологічних наук

1765

Наука древніх, мертвих мов виникла ще в XVII – XVIII столітті й була дуже тісно пов’язана з давньою культурою: мовою, літературою, історією, філософією і мистецтвом. На сьогоднішні філологія є комплексною гуманітарною наукою, яка динамічно розвивається. І щоби узагальнити всі виниклі знання  з 30 по 31 жовтня 2020 року у м. Венеція (Італія) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва була проведена міжнародна науково-практична конференція «Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries».

У роботі конференції взяли участь понад 100 вчених, аспірантів та студентів провідних вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філології. Серед них:

 • Андріянова Ольга Ярославівнакандидат філологічних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
 • Архипенко Люмила Михайлівна кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 • Балла Евеліна Юріївнакандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури Ужгородського національного університету; доцент кафедри української мови та культури Ніредьгазького університету (Угорщина);
 • Барчан Валентина Володимирівнадоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Ужгородського національного університету;
 • Білоконенко Людмила Анатоліївнадоктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету;
 • Волосянко Іванна Василівнавикладачка кафедри перекладу та філології Університету Короля Данила; аспірантка ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника”;
 • Габідулліна Алла Рашатівнадоктор філологічних наук, професор, професор кафедри мовознавства і російської мови Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”;
 • Заєць Валентина Григорівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Інституту філології Київського університету Бориса Грінченка;
 • Козлова Тетяна Олегівнадоктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології Запорізького національного університету;
 • Кохан Роксоляна Андріївнакандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Мацевко-Бекерська Лідія Василівнадоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Омельчук Сергій Аркадійовичдоктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри слов’янської філології та світової літератури імені професора О. Мішукова Херсонського державного університету;
 • Осова Ольга Олексіївнадоктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради;
 • Фока Марія Володимирівнадоктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 • Чайка Лариса Василівнадоктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Центру наукових досліджень і викладання іноземних мов Національної академії наук України;
 • Чорноус Оксана В’ячеславівнакандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної підготовки та соціальної роботи Кропивницького інституту державного та муніципального управління;
 • Шепель Юрій Олександрович доктор філологічних наук, професор, академік Національної АН ВО України, професор кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Шотова-Ніколенко Ганна Василівнакандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Одеського державного екологічного університету;
 • Штефуца ВiкторiяPhD, доцент, завідувач кафедри української мови та культури Нiредьгазського унiверситету (Угорщина)
 • та інші.

Матеріали, викладені в тезах учасників конференції, характеризуються яскраво вираженою практичною спрямованістю і можуть знайти гідне застосування у практиці філологічних освітніх закладів та установ.

За результатами конференції опублікована збірка тез доповідей учасників, з електронною версією можна ознайомитись на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing” за посиланням.

Дякуємо всім учасникам, хто взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції!

Поширити