За ініціативи Centrul Universitar Nord din Baia Mare вийшла друком колективна монографія...

За ініціативи Centrul Universitar Nord din Baia Mare вийшла друком колективна монографія з філологічних наук

2359

В епоху інтенсивних міжкультурних контактів зростає інтерес до сучасного мовознавства, до проблем відображення в мові концептосфер різних національних спільнот, а також виявлення етноспецифіки концептосфер окремих лінгво-культур. Саме це стало мотивом для ініціювання Centrul Universitar Nord din Baia Mare за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва написання колективної монографії «ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ».

Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень:

Абрамова Євгенія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та мовознавства Міжнародного гуманітарного університету;

Верьовкіна Олена Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету;

Главацька Юлія Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики Херсонського державного університету;

Горболіс Лариса Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Дворянчикова Світлана Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Київського національного університету технологій та дизайну;

Зимомря Іван Миколайович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу факультет міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету;

Кібенко Катерина Олександрівна, магістрант факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Кійко Олександр Юрійович, бакалавр з міжнародних економічних відносин, магістрант кафедри економічної теорії, управління та адміністрування економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Кійко Світлана Василівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Клейменова Тетяна В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Літак Антоніна Михайлівна, здобувач кафедри слов’янської філології та світової літератури, викладач англійської мови на кафедрі англійської філолгії факультет іноземної філології Ужгородського національного університету;

Морозова Ірина Борисівна, доктор філологічних наук, професор кафедри англійської мови та літератури Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Негер Оксана Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету;

Нестерук Сніжана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії світової літератури Рівненського державного гуманітарного університету;

Ніколашина Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Царьова Ірина Валеріївна, кандидат філологічних наук, докторант кафедри української мови Запорізького національного університету.

Висловлюємо подяку усім, хто взяв участь у написанні колективної монографії.

Поширити