За ініціативи Головного політехнічного університету з центральним адміністративним корпусом в Новому Сончі...

За ініціативи Головного політехнічного університету з центральним адміністративним корпусом в Новому Сончі вийшла друком колективна монографія з технічних наук

2032

У березні 2019 року науковці, викладачі, аспіранти, фахівці-практики, які безпосередньо пов’язані з вирішенням конкретних проблем в тій чи іншій галузі інженерної діяльності, за ініціативи Головного політехнічного університету з центральним адміністративним корпусом в Новому Сончі та за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва мали змогу долучитися до написання колективної монографії «ЗАГАЛЬНІ І КОМПЛЕКСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНИХ НАУК: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ УКРАЇНИ».

Специфіка знань технічних наук і дослідницької діяльності в них визначається насамперед контекстом практичних застосувань. Представлені у монографії дослідження характеризуються різноманіттям теоретичних побудов, що відносяться до одного і того ж класу емпіричних об’єктів вивчення, і широким діапазонами методів прикладної математики.

Підсумки своїх наукових дослідження представили такі автори:

Авіна Світлана Іванівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Агафонова Ірина Петрівна – аспірант, старший викладач кафедри промислового та цивільного будівництва Бендерської політехнічної філії Придністровського державного університету імені Т.Г. Шевченка;

Бойко Микола Іванович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної електрофізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Васілевський Олександр Миколайович – доктор технічних наук, професор, перший проректор Вінницького національного технічного університету;

Гладка Олена Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук Національного університету водного господарства та природокористування;

Данилкович Анатолій Григорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну;

Дзюба Надія Анатоліївна – кандидат технічних наук, вчене звання доцент, доцент кафедри Технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових технологій;

Дідич Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, доцент Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Дмитрієва Ніна Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології будівельного виробництва Одеської державної академії будівництва та архітектури;

Івіцький Ігор Ігорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Карпович Іван Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук Національного університету водного господарства та природокористування;

Кішянус Ігор Володимирович – старший викладач Військової академії;

Колесніченко Світлана Леонтіївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових технологій;

Крижановська Неллі Яківна – доктор архітектури, професор кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

Куроп’ятник Олексій Сергійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри прикладної механіки та матеріалознавства Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

Лимаренко Вячеслав Володимирович – кандидат технічних наук, старший викладач Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Ліщук Віктор Іванович – доктор технічних наук, професор, Генеральний директор ПрАТ «Чинбар»;

Макаринська Алла Василівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології комбікормів і біопалива Одеської національної академії харчових технологій;

Макогон Артем Віталійович – аспірант кафедри інженерної електрофізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Мартинова Нідія Валентинівна – кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії природної флори ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Мосьпан Денис Владиславович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електронних апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Невлюдова Вікторія Валеріївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки;

Незамай Борис Сергійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Нісонський Володимир Павлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Олійник Світлана Георгіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Харківського державного університету харчування та торгівлі;

Петров Леонід Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, викладач Військової академії;

Ракша Сергій Васильович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної механіки та матеріалознавства Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

Скоріченко Олександр Іванович – викладач Військової академії;

Смірнова Ольга В’ячеславівна – кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

Сокольський Олександр Леонідович – кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Сотніков Олександр Михайлович – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Степанькова Галина Вячеславівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Харківського державного університету харчування та торгівлі;

Трофимова Лариса Євгеніївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології будівельного виробництва Одеської національної академії харчових технологій;

Турпурова Тетяна Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології комбікормів і біопалива Одеської національної академії харчових технологій;

Хавіна Інна Петрівна – кандидат технічних наук, доцент, професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Харитонов Микола Миколайович – доктор сільськогосподарських наук професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища, професор кафедри ґрунтознавства та загального землеробства Дніпровського державного аграрно-економічного університету;

Шидакова-Каменюка Олена Гайдарівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Харківського державного університету харчування та торгівлі;

Шкляєв Олексій Миколайович – аспірант кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Харківського державного університету харчування та торгівлі;

Ясечко Максим Миколайович – кандидат технічних наук, докторант наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Висловлюємо подяку усім, хто взяв участь у написанні колективної монографії!

Поширити