За ініціативи ЦУЄНС вийшла друком колективна монографія з музикознавства

За ініціативи ЦУЄНС вийшла друком колективна монографія з музикознавства

1437

До написання монографії, яка має назву «Сучасне українське музикознавство: від музичних артефактів до гуманітарних універсалій», були запрошені науковці, викладачі та аспіранти, які працюють у галузі музичної освіти.

У наш час професійне самовдосконалення є дуже важливим аспектом життя, особливо якщо це стосується проблем освіти. Тому є необхідність розглядати проблемні питання у сфері педагогіки та шукати нові шляхи їх вирішення. Методи викладання матеріалу, застосовувані в роботі з минулим поколінням, уже будуть неактуальними для нового, а зацікавити аудиторію потрібно. Саме тому в науковому виданні були представлені статті, присвячені осучасненню класичних творів та новим підходам у викладанні музикознавчих дисциплін, зокрема православного співацького мистецтва.

Окрім того, на сторінках монографії було приділено увагу історії музичних композицій таких музикантів, як О. Щетинський, А. Штогаренко, М. Березовський, М. Бортянський, С. Монюшко та В. Крісті. Також зроблений акцент на фольклорних особливостях української музики, а саме пісень Буковини й Галичини.

Отже, до колективного наукового видання включені розвідки, що стосуються як нових поглядів на музичну освіту, так і теоретичної бази українського музикознавства.

Організаторами колективної монографії виступили:

 • Центр українсько-європейського наукового співробітництва;
 • Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової;
 • ГО «Музикознавці України у світовій культурі» (МУУСК);
 • Publishing House “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія).

Редакційну колегію монографії становили:

 • Самойленко О.І. – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 • Драч І.С. – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії української та зарубіжної музики Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського;
на фото Осадча Світлана Вікторівна та Самойленко Олександра Іванівна
 • Осадча С.В.доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 • Северинова М.Ю. – доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського;
 • Черкашина-Губаренко М.Р. – доктор мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського;
 • Черноіваненко А.Д. – кандидат мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.

Підсумки своїх наукових дослідження представили такі автори:

 • Артемьєва Віра Борисівнакандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри історії світової музики, Українська національна музична академія імені П.І. Чайковського;
 • Асталош Габріела Ласлівна кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри камерного ансамблю та квартету, Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка;
 • Брояко Надія Богданівнакандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Дорофєєва Вероніка Юріївнакандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Драч Ірина Степанівнадоктор мистецтв, професор, професор кафедри історії української та зарубіжної музики, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського;
 • Душний Андрій Івановичкандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри народних музичних інструментів та вокалу, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • Єфіменко Аделіна Геліївнадоктор мистецтвознавства, професор кафедри історії музики, Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка, професор філософського факультету, Мюнхенський український вільний університет;
 • Коменда Ольга Іванівнакандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Копиця Маріанна Давидівнадоктор мистецтвознавства, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри історії української музики та музичного фольклору, Українська національна музична академія імені П.І. Чайковського;
 • Кундис Руслан Юрійовичкандидат мистецтвознавства, заслужений діяч естрадного мистецтва України, доцент кафедри режисури та хореографії, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Лігус Ольга Марківнакандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та музичної освіти, Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Мельниченко Ірина Володимирівнаконцертмейстер на кафедрі музики, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Микуланинець Леся Михайлівнакандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри співу, диригування та музичних теоретичних дисциплін, Мукачівський державний університет;
 • Молчко Уляна Богданівнадоцент кафедри музикознавства та фортепіано, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • Ніколаєвська Юлія Вікторівнакандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри інтерпретології та аналізу музики, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського;
 • Овчаренко Святослав Вадимовичасистент кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівнадоктор мистецтвознавства, народний артист України, професор кафедри сольного співу, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової;
 • Омельченко-Агай Кухі Галина Сергіївнавикладач музично-теоретичних дисциплін, Культурно-мистецький інститут Шахре Афтаб (місто Шіраз, Ісламська Республіка Іран);
 • Осадча Світлана Вікторівнадоктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової;
 • Пістунова Тетяна Василівнадоцент, доцент кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Савченко Ганна Сергіївнакандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри композиції та інструментування, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського;
 • Самойленко Олександра Іванівнадоктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової;
 • Северинова Марина Юріївнадоктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теорії та історії культури, Українська національна музична академія імені І.П. Чайковського;
 • Сергієва Оксана Володимирівнакандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії музики та композиції, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової;
 • Сінельніков Іван Григоровичзаслужений працівник культури України, доцент кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Сінельнікова Валентина Володимирівнакандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Сліпченко Оксана Сергіївнаконцертмейстер кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Улич (Савчин) Ганна Василівнааспірант, Інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • Федотова Оксана Олегівнадоктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри державного управління і права, Київський університет культури;
 • Черкашина-Губаренко Марина Романівнадоктор мистецтвознавства, заслужений артист України, академік Національної академії мистецтв України, професор, Українська національна музична академія імені П.І. Чайковського;
 • Чернявська Маріанна Станіславівнакандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри спеціального фортепіано, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського;
 • Шаповалова Людмила Володимирівнадоктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського.

Електронна версія колективної монографії розміщена на офіційному сайті європейського видавництва «Izdevnieciba «Baltija Publishing» за посиланням.

Щиро дякуємо всім учасникам, хто долучився до написання монографії!

Поширити