За підтримки ЦУЄНС на базі Балтійської міжнародної академії було проведено конференцію з...

За підтримки ЦУЄНС на базі Балтійської міжнародної академії було проведено конференцію з юридичних наук

1415

Україна – ще досить молода держава, а її законодавство перебуває на етапі свого розвитку, становлення та самовдосконалення. Саме тому нам варто переймати позитивних досвід із права та устрою європейських країн.

Із цією метою 28–29 грудня 2021 року в Балтійській міжнародній академії (м. Рига, Латвійська Республіка) було організовано міжнародну наукову конференцію «Інноваційність поглядів у європейських фундаментальних науково-практичних дослідженнях із юриспруденції», у якій мали змогу взяти участь науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері правознавства.

Кожен автор був забезпечений сертифікатом про участь у конференції та збірником тез доповідей. Електронний варіант матеріалів опублікований на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

У конференції взяли участь:

 • Абдель Фатах Анна Станіславівна – викладач кафедри цивільного та господарського права, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ;
 • Александров Михайло Євгенович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу розроблення та вдосконалення форми одягу науково-дослідної лабораторії спеціального транспорту та форменого одягу, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України;
 • Ананьєва Оксана Володимирівна – викладач циклової комісії правових дисциплін, Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Андрусів Уляна Богданівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Баб’юк Марія Петрівна – кандидат юридичних наук, директор, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола;
 • Будяченко Ольга Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології, Одеський державний університет внутрішніх справ;
 • Васьковець Людмила Антонівна – кандидат біологічних наук, професор, професор кафедри безпеки праці і навколишнього середовища, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Вовк Олександр Йосипович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії права та держави, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Гарасимів Олена Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики, Львівський державний університет внутрішніх справ;
 • Гелецька Ірина Олександрівна – кандидат юридичних наук, заступник директора з навчальної, наукової роботи та міжнародного співробітництва, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола;
 • Даниленко Анастасія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства, Харківський національний університет внутрішніх справ;
 • Данилюк Софія Михайлівна – викладач циклової комісії юридичних дисциплін, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола;
 • Денисов Гліб Олегович – студент юридичного факультету, Національний авіаційний університет;
 • Денисовський Михайло Дмитрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола;
 • Дмитренко Вікторія Вікторівна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Дмитрієв Ігор Олександрович – аспірант кафедри цивільного права і процесу, Національний авіаційний університет;
 • Довгань Богдана Вікторівна – студентка III курсу юридичного факультету, Донецький національний університет імені Василя Стуса;
 • Заворіна Олена Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1, Харківський національний університет внутрішніх справ;
 • Зінсу Ольга Іванівна – аспірант відділу докторантури та ад’юнктури, Національна академія внутрішніх справ;
 • Ізбаш Катерина Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи, Одеський державний університет внутрішніх справ;
 • Ізбаш Олеся Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін, Національний університет «Одеська морська академія»;
 • Каспрук Оксана Сергіївна – кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин, Національний авіаційний університет;
 • Качмар Марта Зеновіївна – аспірант кафедри теорії права, конституційного та приватного права, Львівський державний університет внутрішніх справ;
 • Кладько Вікторія Юріївна – здобувач вищої освіти юридичного відділення, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола;
 • Князькова Любов Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін, Донецький державний університет внутрішніх справ;
 • Ковальчук Лілія Володимирівна – студентка III курсу юридичного факультету, Донецький національний університет імені Василя Стуса;
 • Конопельський Віктор Ярославович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології, Одеський державний університет внутрішніх справ;
 • Коритко Лілія Ярославівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін, Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Короєд Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права, Університет Короля Данила;
 • Кочура Олександра Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології, Харківський національний університет внутрішніх справ;
 • Крутько Маргарита Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний біотехнологічний університет;
 • Куліков Олександр Петрович – аспірант кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики, Академія адвокатури України;
 • Куп’янська Ангеліна Миколаївна – аспірант кафедри загальноправових дисциплін, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Курило Тетяна Вячеславівна – професор кафедри теорії права, конституційного та приватного права, Львівський державний університет внутрішніх справ;
 • Кучера Анна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін, Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Левченко Аліна Валеріївна – аспірант кафедри конституційного та кримінального права, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Лисенко Ілона Ігорівна – студентка III курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності 072 «Фінанси. Банківська справа та страхування», Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж»;
 • Літвінова Ірина Феофанівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу, Національний авіаційний університет;
 • Макаренко Наталія Андріївна – студентка V курсу, Інститут прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Макаренко Яна Сергіївна – магістр, Національний університет «Одеська юридична академія»;
 • Малашенкова Тетяна Михайлівна – аспірант відділу проблеми кримінального права, кримінології та судоустрою, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України;
 • Мирошниченко Юрій Михайлович – кандидат юридичних наук, голова, Іллічівський районний суд;
 • Мурач Дмитро Васильович – здобувач вищої освіти, Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету;
 • Нанарова Ольга Олександрівна – аспірант кафедри міжнародного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Науменко Наталія Миколаївна – голова, Державна міграційна служба України;
 • Нестерова Ірина Анатоліївна – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету, Ужгородський національний університет;
 • Нечаєва Ірина Олексіївна – викладач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1, Харківський національний університет внутрішніх справ;
 • Петрик Вікторія Богданівна – старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету № 3, Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Попович Терезія Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Ужгородський національний університет;
 • Приходько Вадим Іванович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу спеціального транспорту науково-дослідної лабораторії спеціального транспорту та форменого одягу, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України;
 • Пузанова Галина Йосипівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права, Одеський національний морський університет;
 • Ратушенко Олександр Миколайович – суддя, Сокирянський районний суд Чернівецької області;
 • Реньов Євген Владиславович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного і європейського права, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Рєпіна Єлізавєта Юріївна – студентка юридичного факультету, Національний авіаційний університет;
 • Романенко Юлія Сергіївна – студентка I курсу магістратури, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Ряшко Олена Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики, Львівський державний університет внутрішніх справ;
 • Савенкова Владислава Геннадіївна – кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи, Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж»;
 • Салагор Інеса Миколаївна – здобувач, Національна академія Служби безпеки України;
 • Сийплокі Микола Васильович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу, Ужгородський національний університет;
 • Соколова Алла Костянтинівна – доктор юридичних наук, доцент кафедри екологічного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Сокур Юрій Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії держави та права, Національна академія внутрішніх справ;
 • Строк Інна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1, Харківський національний університет внутрішніх справ;
 • Татаренко Олена Юріївна – аспірант кафедри фінансового права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Томчук Інна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола;
 • Трубчанінова Аліна Сергіївна – студентка III курсу факультету № 4, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Уберман Володимир Ілліч – кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії формування та регулювання якості вод, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;
 • Уткіна Марина Сергіївна – кандидат юридичних наук, докторант кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства, Сумський державний університет;
 • Хайлова Тетяна Володимирівна – кандидат наук із державного управління, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, Донецький державний університет внутрішніх справ;
 • Черкашина Марина Костянтинівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Шаварин Андрій Тарасович – аспірант кафедри теорії та історії держави і права, Ужгородський національний університет;
 • Шамсутдінов Олександр Володимирович – кандидат юридичних наук, професор кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, Національна академія Служби безпеки України;
 • Шевчук Лариса Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Шевчук Марта Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Шульга Вікторія Олексіївна – аспірант кафедри права Європейського Союзу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Шульженко Надія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, асистент кафедри кримінального права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України;
 • Янішевська Катерина Дмитрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства, Сумський державний університет;
 • Яценко Володимир Анатолійович – прокурор відділу, Миколаївська обласна прокуратура;
 • Яценко Олена Леонідівна – викладач циклової комісії правових дисциплін, Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія».

Щиро вдячні всім, хто долучився до наукового заходу!

Поширити