За підтримки ЦУЄНС презентовано колективну монографію з культурології та мистецтвознавства

За підтримки ЦУЄНС презентовано колективну монографію з культурології та мистецтвознавства

482

За всебічної підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва презентовано колективну монографію на тему «Проблеми та перспективи взаємодії культури, науки й мистецтва в умовах сьогодення». До організаторів заходу були залучені такі заклади освіти, як Балтійська міжнародна академія (м. Рига, Латвійська Республіка) та Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Структуру праці становлять дев’ять цікавих розділів авторів, які висвітлили важливі та не розкриті раніше питання, зокрема:

 • поліетнічні чинники та шляхи становлення професійної скрипкової освіти на Станіславівщині в першій третині ХХ ст.;
 • соціокультурний дискурс в аксіологічному вимірі;
 • історія розвитку хорового диригування в Україні крізь призму музикознавчих досліджень кінця ХХ – початку ХХІ ст.;
 • мистецьке життя української діаспори середини ХХ ст. на шпальтах часопису «Свобода»;
 • паралельні шляхи Вікторії Польової та Джона Тевнера;
 • ґенеза й характеристика авторського театру танцю кінця ХІХ – початку ХХ ст.;
 • музична інтонація у зв’язку з проблемою сприймання музичного образу;
 • хореографічні традиції етнокультури в методологічній парадигмі культурології;
 • динамічні візуальні комунікації.

Електронну версію колективної монографії можна переглянути на офіційному сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

До авторського складу наукової розвідки долучилися такі знані мистецтвознавці:

 • Волощук Юрій Іванович – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри виконавського мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • Ластовецька-Соланська Зоряна Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка;
 • Матійчин Ірина Мстиславівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • Молчко Уляна Богданівна – доцент кафедри музикознавства та фортепіано Навчально-наукового інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • Наумова Олена Анатоліївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії світової музики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського;
 • Погребняк Марина Миколаївна – доктор мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету;
 • Полюга Вікторія Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • Савчин Лілія Михайлівна – кандидат історичних наук, докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
 • Скляренко Наталія Владиславівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії та теорії мистецтв, докторант кафедри ергономіки та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну;
 • Соланський Степан Степанович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано і спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка.

Дякуємо всім авторам, хто долучився до написання колективної монографії!

Поширити