За підтримки ЦУЄНС успішно проведена онлайн-лекція з права

За підтримки ЦУЄНС успішно проведена онлайн-лекція з права

532

Проведено другу онлайн-лекцію у межах науково-педагогічного підвищення кваліфікації на тему «Викладання права в закладах вищої освіти: виклики війни та післявоєнного відновлення», організаторами якого є Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України і  Центр українсько-європейського наукового співробітництва.

Лектором наукового заходу виступив кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу приватноправових досліджень Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України Михайло Михайлович Хоменко.

Тема його лекції мала назву «Трансформація підходів до проведення лекційних і практичних занять із галузевих юридичних дисциплін в умовах воєнного стану».

Введення в Україні воєнного стану є новим викликом для сфери освіти. Одним із завдань вищої юридичної освіти в умовах воєнного стану є підтримання рівня якості викладання та зацікавленості здобувачів у навчанні. За словами лектора, досягненню зазначеної мети сприятиме впровадження у навчальний процес нових підходів до викладання. Реалії сьогодення свідчать про те, що не всі студенти мають можливість продовжувати навчання у синхронному режимі, адже деякі з них опинились на тимчасово окупованих територіях або з інших причин не завжди мають доступ до Інтернету, також не варто забувати і повітряні тривоги, які вимагають переміщення у спеціальні укриття тощо. Саме тому видається необхідним докладати викладачу зусиль для запису мінівідеолекцій, які присвячені найважливішим аспектам теми лекційного заняття із наступним їх розміщенням на платформах дистанційного навчання. Запис таких лекцій є можливим за допомогою сервісу Vidyard, Zoom та ін. Окреслений підхід до проведення лекційних занять передбачає зміну видів активності, що дозволяє тривати увагу студента упродовж усього його перебігу та зорієнтована на максимальне засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу. Дослідження особливостей проведення практичних занять в умовах воєнного стану має стати напрямом подальших наукових досліджень.

Ми нагадуємо, що наступна лекція відбудеться 1 червня, о 14.30.
Чекаємо на вас у Zoom!

Поширити