За підтримки ЦУЄНС в Університеті природничих наук у Любліні успішно відбулася міжнародна...

За підтримки ЦУЄНС в Університеті природничих наук у Любліні успішно відбулася міжнародна конференція з природничих наук

941
Університет природничих наук у Любліні

У наш час, коли дедалі більше на порядку денному постає питання охорони й захисту Землі, а також дедалі більше активістів виступають із проєктами щодо поліпшення її стану, доцільно проводити наукові зустрічі з питань збереження нашої планети та обережного використання її ресурсів.

На базі Університету природничих наук у Любліні (Республіка Польща) 28–29 грудня 2021 року відбулася міжнародна конференція «Перспективи дослідження Землі: поточний стан та раціональне використання ресурсів», до якої мали змогу долучитися науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі біології, сільського господарства, екології, географії, геології та хімії.

Кожен автор був забезпечений сертифікатом, а також збірником із тезами доповідей. Електронний варіант матеріалів опублікований на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

Учасниками наукової події були:

 • Аркушина Ганна Феліксівна – кандидат біологічних наук, доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
 • Бахтин Анатолій Ігорович – аспірант кафедри екології та технології рослинних полімерів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Білоконь Світлана Василівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри генетики та молекулярної біології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
 • Бойко Юлія Володимирівна – старший викладач кафедри хімії, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Вакал Анатолій Петрович – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології та методики навчання біології, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
 • Вергельська Вікторія Валеріївна – аспірант, Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України;
 • Вергельська Наталія Вікторівна – доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу гірничої геоекології, Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури Національної академії наук України;
 • Гавришок Богдан Борисович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Годлевська Оксана Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 • Григоров Андрій Борисович – доктор технічних наук, доцент кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Гурняк Оксана Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Данченко Юлія Михайлівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри фундаментальних наук, Національна академія національної гвардії України;
 • Дацюк Андрій Михайлович – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, Інститут хімії поверхні імені О.О. Чуйка;
 • Дзюбенко Олена Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри біології, методології та методики навчання з наукової роботи, Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
 • Диняк Оксана Василівна – кандидат геологічних наук, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології, Інститут геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Зуй Марина Федорівна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної хімії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Каракуркчі Ганна Володимирівна – доктор технічних наук, старший дослідник, начальник науково-методичного відділу, Науково-методичний центр організації освітньої діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;
 • Климчик Ольга Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет;

  на фото Климчик Ольга Миколаївна
 • Ковальська Марія – студент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Коновець Ігор Миколайович – кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії біологічно активних сполук відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології, Інститут гідробіології Національної академії наук України;
 • Кориченський Кирило Олегович – науковий співробітник, Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України;
 • Корогодська Алла Миколаївна – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та неорганічної хімії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Костюк Катерина Василівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології, Інститут гідробіології Національної академії наук України;
 • Кошляков Олексій Євгенович – доктор геологічних наук, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології, Інститут геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Кошлякова Ірина Євгенівна – інженер кафедри гідрогеології та інженерної геології, Інститут геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Кошлякова Тетяна Олексіївна – кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник відділу геохімії техногенних металів та аналітичної хімії, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України;
 • Кравчук Марія Григорівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Красюк Юлія Миколаївна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології, Інститут гідробіології Національної академії наук України;
 • Крючков Анатолій Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри геоінженерії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Кудрявцева Дарія Олександрівна – аспірантка, Інститут гідробіології Національної академії наук України;
 • Лаврова Тетяна Валеріївна – науковий співробітник, Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України;
 • Левчик Валентина Михайлівна – кандидат хімічних наук, інженер кафедри аналітичної хімії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Литвиненко Юлія Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики навчання біології, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
 • Лісова Наталія Олегівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Макаров Євген Олексійович – ад’юнкт, Національний університет цивільного захисту України;
 • Мірось Світлана Леонідівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри генетики та молекулярної біології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
 • Мосендз Анастасія Олександрівна – аспірант кафедри аналітичної хімії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Москаленко Микола Павлович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики навчання біології, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
 • Незбрицька Інна Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу екології водяних рослин та токсикології, Інститут гідробіології Національної академії наук України;
 • Новікова Ірина Петрівна – асистент кафедри біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Пасічна Олена Олександрівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу екології водяних рослин та токсикології, Інститут гідробіології Національної академії наук України;
 • Пясецька Світлана Іванівна – кандидат географічних наук, Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України;
 • Романенко Олександр Вікторович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Сахненко Микола Дмитрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної хімії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Сивий Мирослав Якович – доктор географічних наук, професор кафедри географії та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Січняк Олександр Львович – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри генетики та молекулярної біології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
 • Скопиченко Ігор Михайлович – кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, директор, Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури Національної академії наук України;
 • Теребінська Марія Іванівна – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник 10 відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем, Інститут хімії поверхні імені О.О. Чуйка;
 • Ткачук Ольга Іванівна – кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник 10 відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем, Інститут хімії поверхні імені О.О. Чуйка;
 • Троценко Олександр Володимирович – аспірант кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Тузяк Ярина Мирославівна – кандидат геологічних наук, завідувач, Палеонтологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Усенко Олег Михайлович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології, Інститут гідробіології Національної академії наук України;
 • Чигвінцева Ольга Павлівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Юрчин Євген Васильович – студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет.

Щиро вдячні учасникам заходу за активну участь!

Поширити