За підтримки ЦУЄНС відбулося підвищення кваліфікації з управління науковими проєктами

За підтримки ЦУЄНС відбулося підвищення кваліфікації з управління науковими проєктами

1073

У наших сучасних реаліях є необхідність у тому, аби розумітись у технологіях та активно їх використовувати, адже це значно спрощує організацію освітнього процесу та, окрім того, допомагає систематизувати та упорядити завдання та ідеї для наукових проєктів. Однак не всі достатньою мірою знають про можливості, які дають нам комп’ютерні технології.

З цією метою з 24 січня по 6 березня 2022 року на базі Національного університету «Одеська юридична академія» відбулося всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Управління науковими та освітніми проєктами». Учасниками цієї події мали змогу стати науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які були зацікавлені темою цієї події.

Зокрема, у науковому заході взяли участь:

 • Басиста Ірина Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Баштанник Віталій Володимирович – доктор наук державного управління, професор, професор НТУ «Дніпровська політехніка»;
 • Бойчук Юрій Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 • Боярська-Хоменко Анна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 • Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 • Гончарук Наталія Трохимівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування навчально-наукового інституту державного управління НТУ «Дніпровська політехніка»;
 • Денисюк Жанна Захарівна – доктор культурології  Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
 • Дмитрієв Ілля Андрійович – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 • Докучаєва Вікторія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;
 • Доценко Світлана Олексіївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 • Зачосова Наталія Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
 • Золотухіна Світлана Трохимівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Cковороди;
 • Іванова Юлія Вікторівна – доктор медичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного університету;
 • Кобрусєва Євгенія Анатоліївна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і кримінального права юридичного факультету, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Лялькін Сергій Анатолійович – доктор медичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Національного інституту раку м. Києва;
 • Пасічник Наталя Олексіївна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 • Собченко Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 • Співак Марина Вікторівна – доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ;
 • Столбовий Володимир Миколайович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії Служби безпеки України;
 • Шамраєва Валентина Михайлівна – доктор політичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Кожен з авторів отримав електронний збірник тез доповідей та сертифікат, який підтверджує участь у підвищенні кваліфікації.

Щиро дякуємо всім, хто долучився до наукової події!

Поширити