За результатами міжнародної науково-практичної конференції з педагогічних та психологічних наук виданий збірник...

За результатами міжнародної науково-практичної конференції з педагогічних та психологічних наук виданий збірник тез

2526

 

Кожна людина – неповторна. У кожної своє мислення, почуття, поведінка, погляд на світ тощо. Щоби краще зрозуміти себе та інших, ми маємо постійно розвиватись, впроваджувати нові ідеї та методи. Задля вдосконалення умінь, пізнання нового, невідомого в Університеті Марії Кюрі-Склодовської за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва була організована міжнародна науково-практична конференція з педагогічних та психологічних наук.

За результатами проведення міжнародної науково-практичної конференції видані збірники тез «Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries».

Науковці, викладачі, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері педагогіки та психології, які долучилися до участі у конференції, поділилися своїми напрацюваннями та досягненнями. Серед них:

 • Астахов Володимир Михайлович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології, Донецький національний медичний університет МОЗ України;
 • Атаманчук Ніна Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки, Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”;
 • Бабяк Ольга Олексіївна – кандидат психологічних наук, завідувач відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
 • Баташева Наталія Іванівна – кандидат психологічних наук, завідувач відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
 • Бацилєва Ольга Валеріївна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Донецький національний університет імені Василя Стуса;
 • Волошок Катерина Вікторівна – молодший науковий співробітник навчально-наукового центру мовної підготовки, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 • Волченко Лариса Петрівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
 • Гарькавець Сергій Олексійович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 • Дроб Наталія Чеславівна – старший науковий співробітник навчально-наукового центру мовної підготовки, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 • Жукова Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, в.о. завідувач кафедри педагогіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Зайцева Алла Віталіївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова;
 • Зайченко Наталія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та прикладної психології, ПВНЗ “Інститут екології економіки і права”;
 • Кононец Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Мільто Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології вищої школи, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Нестуля Світлана Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, директор, Навчально-науковий інститут лідерства;
 • Пузь Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Донецький національний університет імені Василя Стуса;
 • Стахова Марія Олександрівна – науковий співробітник навчально-наукового центру мовної підготовки, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 • Фармагей Олександр Іванович – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія Служби безпеки України;
 • Федорчук Аліса Євгеніївна – науковий співробітник навчально-наукового центру мовної підготовки, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 • Федорчук Олена Іванівна – науковий співробітник, Лабораторія психології дошкільника, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України та інші.
 • Яланська Світлана Павлівна – доктор психологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри психології та педагогіки, Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка;
 • та інші.

Ознайомитись з електронною версією збірника матеріалів конференції можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing” за посиланням.

Дякуємо усім учасникам, хто взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції!

Поширити