Закінчились лекції у межах підвищення кваліфікації з цифровізації освіти та соціальних проблем

Закінчились лекції у межах підвищення кваліфікації з цифровізації освіти та соціальних проблем

344

Проведено завершальну зустріч у межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Цифровізація освіти та соціальні проблеми в сучасному техногенно-інформаційному суспільстві». Організовано цей захід було завдяки Центральноукраїнському державному університету імені Володимира Винниченка та Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Інна Ключник

Спікерами лекції були такі викладачі Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, а саме:

  1. Інна Ключник – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики та цифрових технологій;
  2. Юлія Ботузова – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та цифрових технологій.

Тема сьогоднішньої лекції мала назву «Інноваційні ІКТ в навчанні математичних дисциплін».

Математика і вища математична освіта у сучасних умовах відіграють особливу роль у підготовці майбутніх фахівців у галузі математики, інформатики, комп’ютерних та інформаційних технологій, техніки, виробництва, економіки, управління як у плані формування певного рівня математичної культури, інтелектуального розвитку, так і в плані формування наукового світогляду, розуміння сутності практичної спрямованості математичних дисциплін, оволодіння методами математичного моделювання. При цьому рівень цієї підготовки повинен дати можливість студентам у майбутньому створювати і впроваджувати нові технології, теоретична база яких може бути ще не розробленою під час навчання.

Юлія Ботузова

У ході лекції розглянуто особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні математичних дисциплін, які дозволяють зробити навчальний процес ефективним та індивідуалізованим.

Розкрито сутність таких понять, як  «інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання», «web-орієнтовані системи комп’ютерної математики», «мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики», «мобільні математичні середовища», подано загальну характеристику зазначених технологій і середовищ, а також визначено їх роль і місце у створенні методичних систем навчання математичних дисциплін у ЗВО.

Отже, протягом лекції спікери подали стислу характеристику зазначених інноваційних ІКТ навчання математики.

Дякуємо всім, хто долучався до онлайн-лекцій у ZOOM!

Поширити