Завершено курс лекцій у межах підвищення кваліфікації з публічної політики

Завершено курс лекцій у межах підвищення кваліфікації з публічної політики

449

29 березня 2023 року проведено останню онлайн-лекцію на платформі ZOOM у межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Публічна політика як предмет викладання в галузях знань 03 “Гуманітарні науки” та 05 “Соціальні та поведінкові науки”». Організаторами були Національний університет «Одеська юридична академія» та Центр українсько-європейського наукового співробітництва.

Лектором сьогоднішнього заходу був Віталій Михайлович Кольцов – доктор політичних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології Міжнародного гуманітарного університету.

Тема його лекції мала назву «Публічні комунікації в мережевому суспільстві». Під час неї він висвітлив сутність публічної комунікації в умовах формування європейської медіаполітики, процеси публічної комунікації, методи організації негативної інформаційної кампанії, методи роботи із засобами масової інформації під час проведення політичних кампаній. На лекції проаналізовано шляхи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах (соціальній, політичній, економічній, культурній), що зумовлено мережевою логікою розвитку соціальних суб’єктів. Розглянуто особливості функціонування української політичної системи, які відображають, з одного боку, глобальні тренди формування мережевої публічної політики, а з іншого – наявні практики соціальних мереж, не завжди пов’язані з нарощуванням ресурсів публічності й розвитком демократичних основ політики. Лектором визначено ефекти інтернетизації комунікацій через проникнення мережевого суспільства в публічну політику та дії на неї, що має багатоаспектний характер і проявляється у вигляді змін на різних її рівнях, зумовлює появу інноваційних механізмів, котрі відтворюють її новий тип, а саме мережеву публічну політику.

Дякуємо всім присутнім за активну участь у науковому заході!

Поширити