Завершено курс онлайн-лекцій у межах підвищення кваліфікації з права

Завершено курс онлайн-лекцій у межах підвищення кваліфікації з права

667

Проведено останню онлайн-лекцію в межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Сучасні аспекти та актуальні підходи в навчанні, викладанні й дослідженні державно-правових дисциплін».

Спікером наукового заходу була Тетяна Миколаївна Мілова – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

У коло наукових інтересів лекторки входять конституційні права та свободи людини і громадянина в Україні та механізм їх захисту, становлення та розвиток форм безпосередньої демократії, проблеми та перспективи конституційної юстиції в Україні та актуальні проблеми кримінального права України.

Тема сьогоднішньої лекції – «Інститут конституційної скарги: українські реалії та зарубіжний досвід». Під час завершальної лекції навчального курсу розкрито моделі конституційної скарги, її основні властивості, особливості повної та нормативної конституційної скарги. Охарактеризовано європейську доктрину конституційної скарги та основні етапи розвитку ідеї конституційної скарги у правовій доктрині України. Розглянуто різні аспекти правової природи конституційної скарги та її функціонального призначення. Визначено роль інституту конституційної скарги у захисті прав людини, здійсненні функцій демократії, забезпеченні верховенства права, розв’язанні конституційно-правових спорів. Указано особливості функціонування інституту конституційної скарги у країнах, що представляють різні регіони світу. Охарактеризовано засоби прямого та опосередкованого індивідуального доступу до конституційного правосуддя в Україні.

Підсумовуючи лекційний курс у межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації з права, можна з упевненістю сказати, що його слухачі отримали багато нової корисної інформації, яку можна буде використовувати в подальшій викладацькій практиці, та змогли підвищити свій рівень педагогічної компетентності.

Щиро дякуємо всім учасникам за активну участь!

Поширити