Завершилось підвищення кваліфікації з освітнього процесу

Завершилось підвищення кваліфікації з освітнього процесу

303

За спільного задуму Українського державного університету імені Михайла Драгоманова та Центру українсько-європейського наукового співробітництва з 4 березня по 14 квітня 2024 року проходило всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації на тему «Освітній процес в умовах війни та у повоєнний період: виклики, правила, перспективи».

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені освітнім процесом в умовах війни та у повоєнний період.

За результатами всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації сформовано збірник тез доповідей, у якому взяли участь:

 • Агалець Інна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач інформаційно-методичного відділу Станції юних техніків – Центр науково-технічної творчості молоді;
 • Азізов Талят Нуредінович – доктор технічних наук, професор технологічних дисциплін, охорони праці та БЖД Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Бондаренко Микола Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;
 • Велитченко Леонід Кирилович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та практичної психології Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 • Головко Тетяна Миколаївна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології м’яса Державного біотехнологічного університету;
 • Донченко Світлана Павлівна – доктор історичних наук, професор кафедри соціології Дніпровського державного технічного університету;
 • Зозуля Євген Вікторович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних та загально-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ;
 • Клопов Роман Вікторович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичної культури і спорту Запорізького національного університету;
 • Кобрусєва Євгенія Анатоліївна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного і кримінального права юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Коновчук Віктор Миколайович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології Закладу вищої освіти «Буковинський державний медичний університет»;
 • Крайнюков Олексій Миколайович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • Кузнєцов Марат Амірович – доктор психологічних наук, професор Харківського національного педагогічного університету імені. Г. С. Сковороди;
 • Лубчук Олена Дмитрівна – доктор філософії у галузі права, асистент кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Любарець Владислава Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальних систем та цифрових технологій Академії праці, соціальних відносин і туризму;
 • Ляшкевич Антоніна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки Херсонської державної морської академії;
 • Митник Олександр Якович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;
 • Новоселецька Ірина Едуардівна – доктор філософії, доцент кафедри дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка;
 • Олійник Ігор Юрійович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної анатомії Буковинського державного медичного університету;
 • Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна – доктор наук з державного управління, старший дослідник, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України;
 • Распопіна Світлана Петрівна – доктор сільськогосподарських наук, професор Державного біотехнологічного університету;
 • Родіонова Вікторія Всеволодівна – доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини 2, фтизіатрії, професійних хвороб і клінічної імунології Дніпровського державного медичного університету та інші.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримав сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі, який можна переглянути за посиланням.

Щиро дякуємо всім учасникам, хто взяв участь у заході!

Поширити