Завершилось підвищення кваліфікації з питань освіти, культури і мистецтва у ВНЗ

Завершилось підвищення кваліфікації з питань освіти, культури і мистецтва у ВНЗ

997

На базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова пройшло всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації під назвою «Цифрові трансформації в освіті, культурі та мистецтві: нові можливості й досвід». Науковий захід тривав з 12 вересня по 23 жовтня 2022 року. Науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, співробітники наукових установ, практичні працівники, бібліотекарі, докторанти, аспіранти та студенти мали нагоду дізнатись про діджиталізацію освіти, спрощення та покращення освітнього процесу за рахунок технологічного прогресу, підкреслити для себе нові підходи до викладення навчального матеріалу та проаналізувати досвід європейських держав з осучаснення освіти.

До наукової події приєднались:

 • Katarzyna Szara – dr hab. inż. prof. UR, profesor uczeli, Uniwersytet Rzeszowski;
 • Maria Wylężek – mgr, doktorantka IV roku na kierunku historia – Uniwersytet Śląski w Katowicach; nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach;
 • Mariola Bartusek – dr nauk ekonomicznych Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 • Березнева Ірина Миколаївна – старший викладач кафедри іноземних мов Національної академії Національної гвардії України;
 • Бречак Олена Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
 • Ведь Тетяна Миколаївна – викладач Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця;
 • Висоцький Олександр Анатолійович – магістр, викладач-сумісник Київського національного університету культури і мистецтв;
 • Гордійчук Оксана Зіновіївна – старший викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва;
 • Грінберг Лариса Феліксівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв;
 • Гудошник Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Демченко Максим Володимирович – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри «Реклама та зв’язки з громадськістю» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Дерябкіна Євгенія Станіславівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Сервісної інженерії та технології матеріалів у машинобудуванні Державного біотехнологічного університету;
 • Діденко Лариса Віталіївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Добровольська Людмила Анатоліївна – викладач кафедри української мови та культури Національного авіаційного університету;
 • Желєзко Алла Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та гуманітарних студій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 • Коваленко Ольга Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка;
 • Колот Даниїла Сергіївна – викладач кафедри сценографії та екранних мистецтв у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури;
 • Короход Ясміна Джанівна – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри психології Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Кузнєцова Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування Університету Григорія Сковороди в Переяславі;
 • Лабуткіна Тетяна Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри систем автоматизованого управління Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Лисак Галина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету;
 • Магдюк Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Хмельницького національного університету;
 • Мандро Леся Олегівна – аспірантка кафедри теорії і методики дошкільної та спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент, завідуюча секцією суспільних наук Університету економіки та права «КРОК»;
 • Одаренко Оксана Василівна – старший викладач кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Орищук Василь Валерійович – аспірант кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Пасічник Олена Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Хмельницького національного університету;
 • Пернарівська Тетяна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Державного податкового університету;
 • Песоцька Юлія Юріївна – аспірантка ІІ року навчання зі спеціальності 231 «Соціальна робота» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Підвойний Володимир Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Плецан Христина Василівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент Навчально-наукового інституту Київського національного університету культури і мистецтв;
 • Пономаренко Олена Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Путятицька Ольга Вікторівна – кандидат мистецтвознавства, в.о. професора, завідувач відділу аспірантури та докторантури Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського;
 • Рогульська Оксана Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету;
 • Руденко Наталія Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій;
 • Рудніцька Катерина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Хмельницького національного університету;
 • Самара Ольга Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 • Ситайло Наталія Миколаївна – викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 1 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;
 • Складан Андрій Анатолійович – викладач Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Тазетдінов Валерій Абударович – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії Черкаського державного технологічного університету;
 • Філімонова-Златогурська Євгенія Станіславівна – аспірантка кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Хаб’юк Наталя Сергіївна – старший викладач кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій;
 • Хрульов Микола Васильович – кандидат технічних наук, доцент Черкаського державного технологічного університету;
 • Чемерис Ганна Юріївна – PhD, доцент, в.о. завідувача кафедри дизайну Запорізького національного університету;
 • Шваб Лариса Петрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • Шелевер Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Щербина Світлана Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка;
 • Юрків Руслан Русланович – доктор філософії галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», доцент кафедри економіки та публічного управління Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Яновицька Анна Віталіївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Яценко Людмила Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Державного податкового університету.

Щиро дякуємо всім, хто долучився до нашого наукового заходу!

Поширити