Завершилось підвищення кваліфікації з права в ОДУВС

Завершилось підвищення кваліфікації з права в ОДУВС

162

За спільного задуму Одеського державного університету внутрішніх справ та Центру українсько-європейського наукового співробітництва з 1 січня по 11 лютого 2024 року проходило всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації на тему «Правова компетентність в еру цифрової трансформації».

Участь у Всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації взяли науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі охочі, хто цікавиться правовою компетентністю в еру цифрової трансформації.

За результатами всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації сформовано збірник тез доповідей, у якому взяли участь:

 1. Бугера Олена Іванівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету.
 2. Глинська Наталія Валеріївна – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної Академії правових наук України.
 3. Дараганова Ніна Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права факультету міжнародної торгівлі та права Державного торговельно-економічного університету.
 4. Короєд Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, в.о. президента Науково-дослідного інституту публічного права.
 5. Кушнір Ірина Павлівна – доктор юридичних наук, доцент, заступник начальника кафедри адміністративної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.
 6. Литвиненко Ольга Георгіївна – доктор філософії за спеціальністю 081 «Право», доцент кафедри організації досудового розслідування факультету № 1 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ.
 7. Шевчук Віктор Михайлович – доктор юридичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.
 8. Батраченко Тетяна Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правоохоронної діяльності Університету митної справи та фінансів.
 9. Вовк Юрій Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правоохоронної діяльності та спеціальних юридичних дисциплін Навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування.
 10. Дунаєвська Людмила Григорівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 11. Колісникова Ганна В’ячеславівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 12. Мельник Сергій Степанович – кандидат економічних наук, доцент кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності Державного податкового університету.
 13. Панченко Вікторія Валеріївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного судочинства, арбітражу та міжнародного приватного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 14. Письменна Олена Пилипівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії, історії держави і права та філософії права Донецького національного університету імені Василя Стуса.
 15. Прилипко Вікторія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
 16. Присяжнюк Іван Іванович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського університету інтелектуальної власності та права.
 17. Шандрук Сергій Миколайович – кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».
 18. Шебаніц Діана Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри права Маріупольського державного університету.
 19. Шевчук Віктор Михайлович – доктор юридичних наук, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 20. Янкова Людмила Юріївна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Одеського державного університету внутрішніх справ та інші.

Кожен з авторів отримав електронний збірник тез доповідей та сертифікат, який підтверджує участь у підвищенні кваліфікації.

Щиро дякуємо всім, хто долучився до наукової події!

Поширити