Завершилося підвищення кваліфікації з проблем соціального та емоційного інтелекту

Завершилося підвищення кваліфікації з проблем соціального та емоційного інтелекту

625

За умовами співпраці Центру українсько-європейського наукового співробітництва з Полтавським державним аграрним університетом успішно завершене всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації під назвою «Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft-skills ХХІ століття в освітньому процесі», яке тривало з 6 березня по 16 квітня 2023 року.

Професійна програма підвищення кваліфікації була розроблена з урахуванням новітніх науково обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних і поведінкових наук. Вона була спрямована на розвиток і вдосконалення психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь та навичок інтерактивної взаємодії і професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Захід викликав палкий інтерес серед наукової спільноти країни, у ньому взяли участь, зокрема, такі фахівці:

 1. Арделян Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 2. Батраченко Тетяна Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правоохоронної діяльності Університету митної справи та фінансів;
 3. Бруяка Ольга Олегівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри базових та спеціальних дисциплін Навчально-наукового інституту розвитку освіти Національного авіаційного університету;
 4. Волошин Олена Сергіївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 5. Гадяк Ірина Василівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармацевтичного аналізу, хімії та післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету;
 6. Докучаєва Вікторія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
 7. Калій Василь Васильович – доктор медичних наук, професор медичного факультету № 2 Ужгородського національного університету;
 8. Кононова Олександра Євгеніївна – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, економіки та підприємництва Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;
 9. Кухарська Лілія Василівна – доктор філософії з менеджменту, доцент кафедри іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
 10. Ленська Світлана Василівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
 11. Марченко Ольга Геннадіївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціології та психології факультету № 6 (права та масових комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх справ;
 12. Мірошніченко Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
 13. Мхітар’ян Людмила Станіславівна – викладач іноземних мов Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
 14. Новаковська Ірина Олексіївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри земельного кадастру Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 15. Пермінова Людмила Аркадіївна – доктор філософії з педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту імені професора Євгена Петухова Херсонського державного університету;
 16. Смольянінова Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
 17. Соловйова Ірина Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Одеського національного морського університету;
 18. Терехова Світлана Іванівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри східної і слов’янської філології Київського національного лінгвістичного університету;
 19. Фока Марія Володимирівна – доктор філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 20. Чеховська Ірина Василівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри приватного права Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету;
 21. Яремко Лариса Адольфівна – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету.

Усі автори отримали електронні збірники тез доповідей та сертифікати, що підтверджують участь у підвищенні кваліфікації.

Електронний варіант сертифікатів можна переглянути за цим посиланням.

Тези доповідей можна переглянути за цим посиланням.

Дякуємо всім за активну участь у науковій події!

Поширити