Завершилося всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з педагогіки

Завершилося всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з педагогіки

600

З 14 листопада по 25 грудня 2022 року проведено всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації на тему «Різновекторні підходи сучасної педагогіки для покращення ефективності викладацької, наукової діяльності та самовдосконалення», організаторами якого були Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та Центр українсько-європейського наукового співробітництва. До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації мали змогу долучитися науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі охочі, хто цікавиться педагогікою.

За результатами всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації сформовано збірник тез доповідей, у якому учасники заходу висвітлили такі питання:

 • творче освітнє середовище як умову розвитку соціально-професійної мобільності майбутнього викладача;
 • особливості професійної підготовки майбутніх педагогів;
 • педагогічні засади оцінювання освітніх досягнень здобувачів середньої освіти в інклюзивному класі;
 • значення гігієни голосу для професійної діяльності педагога-вокаліста;
 • вплив викладача на особистісне становлення студента в умовах сьогодення;
 • професійну саморегуляцію педагога в умовах війни;
 • інноваційні форми та методи роботи педагога на уроках історії в сучасному освітньому середовищі;
 • методику викладання угорської мови як іноземної з використанням сучасних технічних засобів;
 • підготовку студентів до науково-дослідної діяльності тощо.

У підвищенні кваліфікації взяли участь такі фахівці:

 • Васильєва Марина Петрівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 • Грищенко Світлана Владиславівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 • Конотоп Олена Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 • Лазор Наталія Володимирівна – старший викладач кафедри філософії, біоетики та іноземних мов Одеського національного медичного університету;
 • Махоткіна Ліна Борисівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 • Науменко Наталія Валентинівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов професійного спрямування Національного університету харчових технологій;
 • Петріченко Світлана Олегівна – викладач кафедри іноземних мов та міжнародної комунікації Черкаського державного технологічного університету;
 • Савченко Наталія Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та спеціальної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 • Саєнко Олена Володимирівна – старший викладач Дніпровської академії неперервної освіти;
 • Сосяк Мирослава Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • Талабірчук Оксана Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри угорської філології Ужгородського національного університету;
 • Темченко Іван Анатолійович – старший викладач Полтавської дитячої музичної школи № 3 імені Бориса Гмирі;
 • Філоненко Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 • Шевченко Інна Юріївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки і підприємництва, декан факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 • Шматко Володимир Іванович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та інші.

Кожен з авторів отримав електронний збірник тез доповідей та сертифікат, який підтверджує участь у підвищенні кваліфікації.

Щиро дякуємо всім, хто долучився до наукової події!

Поширити