Збірник тез конференції «Параграфи в Медицині»

Збірник тез конференції «Параграфи в Медицині»

1860

В рамках співпраці Центру українсько-європейського наукового співробітництва та Люблінського медичного університету (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) вийшов друком збірник тез конференції, що була проведена 9 березня 2017 року в м. Люблін.

Почесний організаційний комітет конференції:

– Marzena Furtak-Niczyporuk (Марцена Фуртак-Нічіпорук), Люблінський медичний університет;

– Janusz Niczyporuk (Януш Нічіпорук), Університет Марії
Кюрі-Склодовською;

– Anna Przyborowska-Klimczak (Анна Пршиборовська-Климчак), Університет Марії Кюрі-Склодовською;

– Bartłomiej Drop (Бартоломей Дроп), Люблінський медичний університет.

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників конференції як з країни-організатора (Республіка Польща), так і з України. Українські науковці у такий спосіб змогли презентувати свою участь у міжнародній інтернаціональній конференції в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Учасники отримали збірники та сертифікати про участь, а також натхнення для нових наукових звершень.

Поширити