Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації із професійного розвитку

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації із професійного розвитку

6909

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК, УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

8 липня – 18 серпня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Програма підвищення кваліфікації

До участі у підвищенні кваліфікації запрошуються науково- педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі охочі, які зацікавлені розвитком та удосконаленням загальних та професійних компетентностей.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково- методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення загальних та професійних компетентностей науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої освіти згідно з основними напрямами модернізації системи освіти та науки, запитів сучасного суспільства, установ та закладів освіти, враховуючи їх індивідуальні освітні потреби, що дозволяє підтримувати належний або вдосконалювати рівень професійної діяльності та забезпечувати високий рівень якості освіти.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Євген Соболь – доктор юридичних наук, професор, ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;

Ярослав Галета – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки, психології та мистецтв Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;

Оксана Філоненко – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та спеціальної освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;

Тетяна Бабенко – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM

1  серпня  о  14:30  відбудеться  лекція  на  тему «Самоменеджмент викладача вищої школи». Спікер – Ярослав Галета, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки, психології та мистецтв Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

8  серпня  о  14:30  відбудеться  лекція  на  тему «Розвиток soft skills майбутніх фахівців як запорука здобуття якісної вищої освіти». Спікер – Оксана Філоненко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та спеціальної             освіти                      Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

15  серпня  о  14:30  відбудеться  лекція  на  тему «Студоцентрований підхід як домінанта розвитку вищої освіти». Спікер – Тетяна Бабенко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та  спеціальної  освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 26 червня 2024 року (включно):

  1. заповнити заявку;
  2. надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.
Зверніть, будь ласка, увагу!

З 8 липня по 18 серпня 2024 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації із професійного розвитку.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

  1. Організаційний внесок учасника становить 1000 грн. Для членів ЦУЄНС організаційний внесок становить 800 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 1 листопада 2024 року.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція).

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».  У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, англійська.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Організаційний комітет всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

Професіний розвиток педагогів: нові підходи

Філоненко О. В.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
педагогіки та спеціальної освіти Центральноукраїнський
державний університет імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький, Україна. 

Текст… [1, с. 85].

Література:

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координатор всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити