На базі Люблінського науково-технологічного парку відбулося науково-педагогічне стажування для науковців та працівників...

На базі Люблінського науково-технологічного парку відбулося науково-педагогічне стажування для науковців та працівників медичної сфери

1868

Науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки медичних працівників» відбулося 14-20 серпня 2017 року. Організатором заходу виступив Люблінський науково-технологічний парк (ЛНТП). Центр українсько-європейського наукового співробітництва надав всебічну допомогу в організації на проведенні стажування.

ЛНТП було засновано в 2005 році для полегшення процесу обміну знаннями і технологіями між бізнесменами і науковцями. В рамках проведених заходів ЛНТП просуває інноваційну культуру, об’єднує наукове співтовариство, налагоджує співпрацю між науковими підрозділами, університетами і науково-дослідними інститутами як Польщі, так і інших країн Європи.

До участі у стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають медичну освіту. 52 зацікавлених вчених медичної науки виявили бажання долучитися до науково-педагогічного стажування, організованого Люблінським науково-технологічним парком. Головою організаційного комітету стажування виступив кандидат технічних наук, керівник відділу розвитку Люблінського науково-технологічного парку Аркадіуш Малек.

Навчальне навантаження стажування становило 3 кредити (108 годин) і було розподілене наступним чином:

 • ознайомлення з діяльністю ЛНТП через офіційний інформаційний портал – 12 годин;
 • підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України) – 36 годин;
 • індивідуальна робота – 60 годин.

Учасники стажування мали самостійно підготувати тези науково-методичних доповідей за однією з тематик, запропонованих організаційним комітетом. Тематиками тез доповідей були визначені наступні:

 • система вищої медичної освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору;
 • порівняльний аналіз польської й української вищої медичної освіти;
 • формування сучасного глобального світогляду медичного працівника;
 • здійснення практичного й доцільного реформування медичної освіти та професійної підготовки медичних працівників на основі комплексного вивчення проблеми, системного підходу, впровадження досягнень медичної науки та європейського досвіду;
 • напрями розвитку медичної освіти в Україні на етапі її входження в європейський освітній простір;
 • виявлення сутності, факторів генезису, закономірностей структурування, функціонування й організації професійної медичної підготовки у країнах Європейського Союзу;
 • особливості організації професійної медичної підготовки у Польщі в контексті загальних тенденцій її розвитку в країнах ЄС;
 • розроблення рекомендацій щодо перспективних шляхів використання досвіду медичної освіти ЄС в Україні.

Центр українсько-європейського наукового співробітництва подбав про те, аби кожен учасник по завершенню заходу отримав збірник тез науково-методичних доповідей та сертифікат про участь у науково-педагогічному стажуванні за кордоном. Отриманий сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Поширити