Завершилась міжнародна науково-практична конференція з природничих дисциплін

Завершилась міжнародна науково-практична конференція з природничих дисциплін

1714

З метою підвищення інтересу учасників до активної наукової діяльності, а також сприяння формуванню наукових зв’язків між навчальними закладами та науковими установами 27–28 листопада 2020 року в Університеті природничих наук у Любліні за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва для викладачів, науковців, спеціалістів-практиків, аспірантів, магістрантів, студентів, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері природничих наук, була проведена міжнародна науково-практична конференція «The European potential for development of natural science».

Понад 80 науковців взяли участь у роботі конференції. Серед них:

 • Белов Олександр Олександрович – кандидат медичних наук доцент кафедри медичної психології та психіатрії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;
 • Дойко Наталія Михайлівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник завідувач відділу збагачення дендрофлори Державного дендрологічного парку “Олександрія” НАН України;
 • Іщенко Людмила Олександрівна – кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії фізіології праці ДУ “Український науково-дослідний інститут промислової медицини”;
 • Колесник Денис Леонідович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії молекулярних та клітинних механізмів метастазування Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України;
 • Косаківська Ірина Василівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу фітогормонології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України;
 • Лебединець Вячеслав Олександрович – доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації Національного фармацевтичного університету;
 • Лєтицька Олена Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу іхтіології та гідробіології річкових систем Інституту гідробіології НАН України;
 • Любинський Олександр Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 • Марченко Ірина Олександрівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії генетики раку Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України;
 • Мельник Віра Йосипівна – кандидат географічних наук, професор, професор кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету;
 • Новицький Василь Петрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • Пясецька Світлана Іванівна – кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України;
 • Фесич Ігор Володимирович – кандидат хімічних наук, доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів Національного університету харчових технологій
 • та інші.

За результатами заходу видано збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, який розміщено за посиланням.

Щиро дякуємо всім учасникам, хто долучився до цього заходу!

Поширити