Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з професійного розвитку

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з професійного розвитку

4953
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне
підвищення кваліфікації

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

3 червня – 14 липня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Програма підвищення кваліфікації

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

  • Русаков Сергій Сергійович – директор Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук, доцент;
  • Розова Тамара Вікторівна – завідувач кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософських наук, професор;
  • Василенко Вікторія Станіславівна – заступник директора Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, старший викладач кафедри богослов’я та релігієзнавства.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 31 травня 2024 року (включно):

  1. заповнити заявку;
  2. надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 3 червня по 14 липня 2024 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з професійного розвитку.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM:

11 червня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Освічені чи щасливі: як співвідносяться показники якості освіти та індексу щастя громадян». Спікер – Осадча Лариса Василівна, професор кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук.

Осадча Лариса Василівна про свою лекцію: «Ми живемо в епоху, коли освіта, актуальні професійні навички, здатність латентно навчатися та адаптуватися – надзвичайно важливі. Це складові частини соціального капіталу сучасної держави, один із найголовніших складників громадянського благополуччя. Найвищі досягнення у навчанні, за даними 2022 року, показали Сінгапур, Тайвань, Японія, Південна Корея.  Однак якщо порівняти результати іншого всесвітнього дослідження, спрямованого на виявлення рівня субʼєктивного благополуччя громадян різних країн, ми побачимо абсолютно протилежні результати. Населення країн Далекосхідного регіону, які пройшли стрімку модернізацію після Другої світової війни, демонструє один із найвищих рівнів депресивності й стривоженості у світі. То невже вибір майбутніх перспектив такий вузький: бути освіченим чи бути щасливим? Зовсім ні. Адже такі країни, як Ірландія, Данія, Швейцарія, Фінляндія, показали відмінні результати в обох рейтинг-листах. Під час лекції ми дізнаємося, як на успішність та щастя громадян впливають цінності виживання та цінності самореалізації; проаналізуємо гасло фінської освітньої системи: “Вчитися потрібно заради життя, а не жити заради навчальних показників”». 

18 червня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Інклюзивне середовище: сучасний глосарій про світ людей із порушеннями в розвитку». Спікер – Козинець Олександр Володимирович, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат педагогічних наук.

Козинець Олександр Володимирович про свою лекцію: «Чи коректно називати про осіб із синдром Дауна «сонячними» людьми? Як назвати того, хто користується візком, та як правильно говорити про інші категорії осіб із порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату тощо. Про все це ми поговоримо в рамках наукової зустрічі».

25 червня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Управління часом та як до нього ставляться в різних культурах». Спікер – Осадча Лариса Василівна, професор кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук.

Осадча Лариса Василівна про свою лекцію: «Вислів Час – це гроші виник в індустріальну епоху, коли сільське населення почало масово переїжджати до міст. Саме тоді спільний для всіх солярний часоритм почав ущільнюватися та індивідуалізуватися. Вміння ефективно планувати час стало передумовою як ділового успіху, так і ментального здоровʼя та самозарадності. Під час лекції ми дізнаємося, що таке часова матриця Ейзенхауера; як збалансувати виконання улюблених (але неважливих) та необхідних (але неулюблених) справ; як синхронізувати роботу малих груп та зберегти відчуття задоволення від діяльності; як розрахувати таймінг співпраці, взаємодіючи з іноземними партнерами; як культурна приналежність впливає на соціальне відчуття часу».

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам
після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 1000 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 800 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 27 вересня 2024 року.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція).

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, англійська.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ
НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

Професійний розвиток педагогів

Русаков С. С.
кандидат філософських наук, доцент,
директор
Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
м. Київ, Україна

Текст… [1, с. 203].

Література:

  1. Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних  закладів освіти. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. 544 с.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координатор всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити