Колективна монографія з економіки (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з економіки (м. Рига, Латвійська Республіка)

1330

ISMA University of Applied Sciences
(м. Рига, Латвійська Республіка)

Державний податковий університет
(м. Ірпінь, Україна)

Колективна монографія

ЦИФРОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР: QUO VADIS

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

Запрошуємо науковців, викладачів та аспірантів долучитися до написання колективної монографії. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвійська Республіка) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?
(для виконання ліцензійних умов,
на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:


Дьякон Роман
– доктор технічних наук, професор, академік, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA).

Корнєєв Володимир Вікторович – доктор економічних наук, професор, декан факультету фінансів і цифрових технологій Державного податкового університету.

 

Береславська Олена Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансових ринків і технологій Державного податкового університету.

Коваленко Юлія Михайлівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових ринків і технологій Державного податкового університету.

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та розділів для публікації в монографії: 29 березня 2024 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 30 квітня 2024 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

  1. до 29 березня 2024 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу econom@cuesc.org.ua науковий розділ на рецензування;
  2. після схвалення розділу до публікації надіслати копію квитанції про сплату публікаційного внеску. 

Тема листа: Колективна монографія.

 ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 1400 грн до 30 сторінок розділу. Якщо розділ більше 30 сторінок, вартість кожної додаткової сторінки – 30 грн. Для членів ЦУЄНС розмір публікаційного внеску становить 1200 грн до 30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ:

Розділ повинен представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг підрозділу монографії має бути не менше 15 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм. Кількість авторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються українською, англійською та латиською мовами.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА РОЗДІЛУ:

Назва розділу монографії; прізвище та ініціали автора мовою публікації.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою розділу (зазначити проблематику та результати дослідження).

У розділі обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПІБ автора та інформація про нього: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою незалежно від мови публікації).

Увага! У разі подання розділу до монографії неанглійською мовою автори додатково подають назви свого розділу та усіх його структурних елементів (підрозділів) англійською (дивитися приклад оформлення).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA))

Контактна особа: Ангелюк Ганна Тарасівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі економічних наук
Телефон: +380 63 616 16 67
E-mail: econom@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити