Колективна монографія з історії (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з історії (м. Рига, Латвійська Республіка)

107

Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA)
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Колективна монографія

УПРАВЛІННЯ ІСТОРИЧНОЮ СПАДЩИНОЮ В УКРАЇНІ

Дедлайн – 30 серпня 2024 року (включно)

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які зацікавлені наведеною проблематикою. Історична спадщина – це успадковані від попередніх поколінь матеріальні та нематеріальні надбання, писемні й архітектурні пам’ятки, історико-культурні об’єкти, які зберігають автентичність та етнокультурну самобутність. Українська історична спадщина як у минулому, так і тепер, зокрема у зв’язку з повномасштабним вторгненням, перебуває під постійною загрозою її знищення. Збереження й управління історичною спадщиною є одним з елементів сталого розвитку суспільства. Ефективне управління історичною спадщиною дасть можливість створити умови підвищення локальної економіки, загальної місцевої продуктивності, поліпшити добробут мешканців місцевих територіальних громад та залучити додаткове фінансування, сприяти утвердженню самоідентифікації українців.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Дьякон Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент правління Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA);

Борщевич Володимир Трохимович – доктор історичних наук, голова Рівненського обласного відділення товариства «Меморіал» імені Василя Стуса;

Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Кушпетюк Олена Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов, на здобуття наукового
ступеня доктора та кандидата наук, для присудження ступеня
доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 30 серпня 2024 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії: після 15 листопада 2024 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

  1. до 30 серпня 2024 року (включно)
  2. заповнити заявку та надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
  3. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску.  

Тема листа: Колективна монографія з історичної спадщини.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

  1. Політико-правові аспекти охорони та управління історичною спадщиною.
  2. Економіко-інвестиційний складник в управлінні історичною спадщиною.
  3. Розвиток місцевих територіальних громад через управління історичною спадщиною.
  4. Історична спадщина в публічному просторі.
  5. Реінтеграція об’єктів історичної спадщини.
  6. Стратегія державного управління історичною спадщиною в Україні.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку, адміністрування, присвоєння DOI, розроблення дизайну, перевірку перекладу розділів колективної монографії та друк і передання звітних екземплярів у Латвійську національну бібліотеку складає 1000 грн. за 40 000 знаків. Якщо стаття більше 40 000 знаків, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 40 000 знаків (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Звертаємо Вашу увагу, що кожен співавтор сплачує публікаційний внесок окремо.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, англійською та латиською мовами! Заборонено цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Розділ монографії має представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг розділу монографії має бути не менше 40 000 знаків; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх боків ‒ 20 мм.

Кількість співавторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються латиською, українською та англійською мовами.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:

Назва розділу монографії; прізвище та ініціали автора мовою публікації.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).

У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечити підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подавати мовою оригіналу та оформлювати з урахуванням випрацьованого 2015 року Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПІБ автора та інформація про нього: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою незалежно від мови публікації).

Увага! У разі підготовки розділу до монографії неанглійською мовою автори додатково подають назви свого розділу та усіх його структурних елементів (підрозділів) англійською (дивитися приклад оформлення).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA))

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі історичних наук.
Телефон: +38 068 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити