IV Всеукраїнський форум з судово-експертної діяльності (м. Львів, Україна)

IV Всеукраїнський форум з судово-експертної діяльності (м. Львів, Україна)

5450

Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових
експертиз Міністерства юстиції України
Видавництво «Юридика»

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

IV Всеукраїнський форум судових експертів

СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ЗБЕРЕЖЕННЯ НАУКОВОГО
ТА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

7 червня 2024 року, м. Львів

Завантажити інформаційний лист

До участі у форумі запрошуються всі охочі, зацікавлені судово-експертною діяльністю.

Форма участі – очна та онлайн.

Місце проведенняконференц-зала готелю «Grand Hotel Lviv».

ПАРТНЕРИ ФОРУМУ:

 • Конституційний суд України;
 • Верховний Суд;
 • Інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України;
 • Одеський державний університет внутрішніх справ;
 • ТОВ «АЛТ Україна Лтд»;
 • Ужгородський національний університет;
 • Донецький державний університет внутрішніх справ;
 • Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
 • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • Запорізький національний університет;
 • ТОВ «Хімлаборреактив»;
 • Університет Страсбурга;
 • Державний податковий університет;
 • Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Інститут кримінального права і прикладної кримінології;
 • Львівський університет бізнесу і права;
 • ТОВ «Юридичне агентство «Абсолют»;

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦIЇ

Особи, які зацікавлені взяти участь у роботі форуму, мають зробити такі дії до 10 травня 2024 року:

1.заповнити заявку за посиланням;

2.надіслати на електронну адресу dniprondise_law@cuesc.org.ua тези доповіді (у форматі .docx).

Участі в заході є безоплатною.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези.

Тема листа: На форум у Львові.

ДЕТАЛI УЧАСТI:

Збірник тез форуму буде виданий видавництвом «Юридика». Усі учасники форуму будуть забезпечені в друкованому вигляді збірником тез форуму та сертифікатом про участь із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредиту ЄКТС), завіреним печаткою. Особливості видання: тверда палітурка із золотим тисненням.

АКАДЕМIЧНА ДОБРОЧЕСНIСТЬ:

Організаційний комітет форуму забезпечує анонімне якісне рецензування кожної тези доповідей. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською, англій-ською, французькою, румунською та литовською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВIДЕЙ:

По центру – назва доповіді (шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора (шрифт Times New Roman № 14, жирний), науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (шрифт Times New Roman № 14, курсив).

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту – до 5-ти сторінок.

Робочі мови форуму: українська, англійська, французька, румунська та литовська.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВIДЕЙ:

Судово-експертна діяльність: погляд крізь призму
думок експертів

Розумний Сергій Михайлович
директор
Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових
експертиз Міністерства юстиції України
м. Дніпро, Україна

Текст… [1, с. 171].

Література:

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Розумний Сергій Михайлович – директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України;

 

Бесчастний Віктор Миколайович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, керівник секретаріату Конституційного суду України;

 

Бужор Валерій – доктор юридичних наук, професор, почесний президент Інституту кримінального права та прикладної кримінології;

 

Головко Катерина Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, директор Видавництва «Юридика»;

 

Дубинський Олег Юрійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, проректор Національного університету корабле-будування імені адмірала Макарова;

 

Єзеров Альберт Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент, суддя Верховного Суду;

 

Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету;

 

Корнієнко Максим Вікторович – доктор юридичних наук, професор, полковник поліції, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ;

 

Кот Олексій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, директор Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України;

 

Лазур Ярослав Володимирович – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Ужгородського національного університету;

 

Мішина Наталя Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, запрошений професор Університету Страсбурга;

 

Назимко Єгор Сергійович – доктор юридичних наук, професор, перший проректор Донецького державного університету внутрішніх справ;

 

Пилипенко Володимир Пилипович – кандидат юридичних наук, директор, доцент кафедри міжнародних відносин Навчально-наукового інституту міжнародного права, інновацій і проєктної діяльності Львівського університету бізнесу і права, Почесний консул Литовської Республіки;

 

Попович Василь Васильович – доктор технічних наук, професор, начальник навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

 

Смірнова Олександра Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Державного податкового університету;

 

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»;

 

Швець Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, полковник поліції, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ.

КОНТАКТИ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа Лящова Анастасія Олександрівна, координатор форуму.
Контактний телефон: + 38 (095) 653 40 42
Електронна адреса: dniprondise_law@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити