У липні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У липні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 42 нові члени

925

У липні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

 1. Абабіна Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 2. Арцишевська Олена Романівна – кандидат філософських наук, старший викладач кафедри романських мов та інтерлінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 3. Бондаревич Світлана Майславівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Одеського національного морського університету;
 4. Бургаз Марина Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету;
 5. Варфоломєєв Юрій Михайлович – доцент кафедри дорожніх машин Національного транспортного університету;
 6. Васильченко Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Запорізького національного університету;
 7. Веселовський Богдан Андрійович – головний консультант Апарату Верховної Ради України;
 8. Власова Валентина Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій;
 9. Гальцова Світлана Василівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 10. Дмітрієв Олег Миколайович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Льотної академії Національного авіаційного університету;
 11. Ільюшонок Олена Юріївна – прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури;
 12. Кіслов Денис Васильович – кандидат політичних наук, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри теорії права та міжнародних і політичних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 13. Койчева Тетяна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 14. Кошкодаєва Анжеліка Миколаївна – викладач кафедри хореографії Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв;
 15. Кузіна Євгенія Ігорівна – аспірант кафедри практичної психології Криворізького державного педагогічного університету;
 16. Кулинич Мирослава Миронівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри ПР та журналістики Української академії друкарства;
 17. Кучерова Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 18. Кушнір Вадим Володимирович – дизайнер ГО «Поклик»;
 19. Мамич Мирослава Володимирівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія»;
 20. Мараєва Уляна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Ужгородського національного університету;
 21. Марік Валерія Борисівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської державної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 22. Миронова Лариса Анатоліївна – старший викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 23. Множинська Руслана Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, політології та українознавства Київського національного університету технологій та дизайну;
 24. Некрилова Олена Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 25. Нестеренко Людмила Олексіївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри англійської мови факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 26. Нікітіна Ірина Петрівна – старший викладач Національної металургійної академії України;
 27. Павлович Юдіта Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 28. Панасюк Руслана Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету;
 29. Пархоменко Олександр Григорович – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 30. Патлайчук Оксана Віталіївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 31. Пітеніна Валерія Євгеніївна – викладач кафедри історії мистецтв Фахового коледжу мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну;
 32. Рябов Ігор Сергійович – кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського;
 33. Сайковська Олена Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 34. Сергієнко Елла Олексіївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 35. Серьогіна Наталія Каміліївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпропетровська політехніка»;
 36. Сотер Марія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, викладач Первомайської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 37. Тарновська Ірина Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій;
 38. Фарафонов Святослав Жанович – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу землеробства та агрохімії Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України;
 39. Чонка Тетяна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 40. Чорна Вікторія Леонідівна – старший викладач кафедри мовних дисциплін Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва;
 41. Шаповал Іванна Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Криворізького державного педагогічного університету;
 42. Юденко Оксана Вадимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Поширити