У серпні 2020 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналося...

У серпні 2020 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналося 26 нових членів

1729

У серпні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

Бабко Карина Сергіївна – аспірантка Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”;

Бежан Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри зарубіжної літератури Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Бухнієва Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв Ізмаїльського державного гуманітарного університету;

Гнатюк Віталій Васильович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, заступник декана факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини з наукової роботи та міжнародної діяльності Бердянського державного педагогічного університету;

Грищенко Олександр Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика;

Дмитрієва Оксана Іллівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

Йолкіна Лариса Віссаріонівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Кругленко Людмила Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов Криворізького національного університету;

Кудрявцев Павло Геннадійович – доктор хімічних наук, професор, старший науковий співробітник, член-кореспондент Міжнародної академії наук безпеки життєдіяльності та екології, заступник директора з досліджень та розробок KUD Industries PN Ltd. – Israel Technology Research Center;

Куліченко Алла Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету;

Мінгальова Юлія Ігорівна – асистент кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Мовмига Наталія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри “Безпека праці та навколишнього середовища” Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Музиченко Ганна В’ячеславівна – доктор політичних наук, професор, помічник ректора, професор кафедри політичних наук і права Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;

Ноздрова Оксана Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського;

Олексенко Володимир Павлович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та журналістики Херсонського державного університету;

Рациборинська-Полякова Наталія Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Рижкова Вікторія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедрою прикладної лінгвістики Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”;

Стахова Інна Анатоліївна – асистент кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Тараненко Ксенія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей Університету митної справи та фінансів;

Татарчук Тетяна Василівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Національного університету “Запорізька політехніка”;

Тимощук Оксана Василівна – кандидат медичних наук, доцент, доцентка кафедри гігієни та екології Івано-Франківського національного медичного університету;

Уткіна Галина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної техніки та інформаційних технологій Донецького юридичного інституту (м. Кривий Ріг);

Форманова Світлана Вікторівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри українскої мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Цуркан Ігор Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, науковий співробітник Міжнародної школи україністики НАН України;

Чаура Наталія Сергіївна – викладач кафедри української літератури Херсонського державного університету;

Шевченко Інна Юріївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Поширити