У липні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У липні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 56 науковців

884

У липні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

 1. Алмазова Олена Борисівна – старший викладач кафедри фізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 2. Андрухів Іван Арсенович – віцеректор з навчальної роботи Чортківської дяківсько-катехитичної академії імені священномученика Григорія Хомишина;
 3. Білозор Людмила Василівна – кандидат економічних наук, доцент, декан економіко-правового факультету, доцент кафедри обліку і оподаткування Київського кооперативного інституту бізнесу і права;
 4. Василенко Ірина Олександрівна –  кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фундаментальних дисциплін Черкаської медичної академії;
 5. Веденєєв Віталій Олексійович – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних та загальноправових дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ;
 6. Галицька Олена Богуславівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької філології Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 7. Гелетка Маргарита Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 8. Голубнича-Шленчак Юлія Вікторівна – доктор філософії, завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-політичних дисциплін Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»;
 9. Григор’єва Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету;
 10. Гундер Любов Василівна – заслужена артистка України, доцент, доцент кафедри музики Інституту музичного і художнього мистецтва філософського факультету Пряшівського університету в Пряшеві (Словацька Республіка);
 11. Гурко Олена Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 12. Дрьомін Віктор Миколайович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального процесу, оперативно-розшукової та детективної діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», керівник Центру з проблем вивчення організованої злочинності та корупції;
 13. Єсімов Сергій Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;
 14. Жук Андрій Васильович – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, голова студентської ради Приватного закладу вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого»;
 15. Заболотна Юлія Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії, начальник навчально-методичного відділу (за сумісництвом) Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 16. Каплун Тетяна Михайлівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури Міжнародного гуманітарного університету;
 17. Карп Марта Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»;
 18. Коваль Ганна Шаміліївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної і прикладної психології ФПСР Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 19. Козак Софія Веніамінівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької філології Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 20. Кондратенко Дар’я Юріївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 21. Корнован Галина Василівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії Одеського національного медичного університету;
 22. Красовський Володимир Васильович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, директор Хорольського ботанічного саду;
 23. Кривдіна Інна Борисівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка»;
 24. Кривцов Артем Олегович – голова правління Громадської організації «Молодіжний центр наукової діяльності»;
 25. Курман Тетяна Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 26. Лагода Наталя Миколаївна – заступник директора з навчально-методичної роботи Комунального закладу освіти «Криворізька спеціальна школа «Перлина» Дніпропетровської обласної ради»;
 27. Лебедєв Ігор Касьянович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 28. Лебедєва Ірина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри психології і туризму Київського національного лінгвістичного університету;
 29. Лиходєєва Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики Державного університету телекомунікацій;
 30. Лунгол Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки Донецького державного університету внутрішніх справ;
 31. Маруш Інна Вікторівна – викладач кафедри фундаментальних дисциплін Черкаської медичної академії;
 32. Мельничук Лілія Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»;
 33. Мельнікова Юлія Ігорівна – старший викладач кафедри управління на транспорті Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 34. Михайленко Марія Геннадіївна – спеціаліст з виконання договорів ТОВ «Дельта Вілмар Україна»;
 35. Мухіна Галина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ;
 36. Овчаренко Тетяна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 37. Онищенко Юлія Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету;
 38. Петрук Роман Ігорович – заслужений діяч мистецтв України, доцент, завідувач кафедри монументально-декоративного і сакрального мистецтва Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
 39. Покляцький Сергій Анатолійович – кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Інституту географії НАН України;
 40. Потенко Людмила Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, в.о. директора Черкаського інформаційно-учбового тренінгового центру;
 41. Починок Тетяна Олександрівна – викладач кафедри фундаментальних дисциплін Черкаської медичної академії;
 42. Пустовой Дмитро Сергійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 43. Рябовол Лілія Тарасівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 44. Рябчук Оксана Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, державного фінансового контролю та аналізу Державного податкового університету;
 45. Савенко Ігор Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
 46. Саханда Іванна Василівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри організації та економіки фармації, начальник відділу міжнародних зв’язків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 47. Стегней Маріанна Іванівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та фінансів Мукачівського державного університету;
 48. Степанова Галина Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри фундаментальних дисциплін Черкаської медичної академії;
 49. Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 50. Темірова Олена Анатоліївна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 51. Терзі Олена Олександрівна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та біоетики Одеського національного медичного університету;
 52. Ткач Ольга Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 53. Хитровська Юлія Валентинівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 54. Чеберяк Анна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германської філології Рівненського державного гуманітарного університету;
 55. Чуняк Юлія Михайлівна – асистент кафедри теоретичної електротехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 56. Ямполь Юрій Віталійович – учитель математики, інформатики, фізики та економіки Приватного навчально-виховного комплексу «Антей».

Поширити