У листопаді 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У листопаді 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 13 науковців

414

У листопаді членами ЦУЄНС стали:

 1. Беззубенко Аліна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 2. Бичко Марина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізики Полтавського державного медичного університету;
 3. Букіна Наталія Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Національного авіаційного університету;
 4. Вівсяна Інна Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 5. Залевський Анатолій Васильович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, економіки та туризму Льотної академії Національного авіаційного університету;
 6. Івасенко Артур Юрійович – провідний інженер (відділ конструкції літальних апаратів) ТОВ Науково-Виробниче Підприємство «Компанія Сотових Конструкцій»;
 7. Марусич Оксана Олександрівна – викладач кафедри фізики Полтавського державного медичного університету;
 8. Микитів Галина Володимирівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування Запорізького національного університету;
 9. Сілкова Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики Полтавського державного медичного університету;
 10. Скриннік Юлія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 11. Стоволос Надія Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Сумського національного аграрного університету;
 12. Юнак Вікторія Георгіївна – старший викладач кафедри української та іноземних мов Національного університету фізичного виховання і спорту України;
 13. Яніцька Леся Василівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувачка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Поширити