У листопаді 2023 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 15 науковців

У листопаді 2023 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 15 науковців

316

У листопаді членами ЦУЄНС стали:

Алешкевич Ярослав Андрійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»;

Білоусько Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Полтавського університету економіки і торгівлі;

Борисова Ольга Василівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін Харківської гуманітарно-педагогічної академії;

Коблік Віра Валеріївна – старший викладач кафедри англійської мови № 3 Національного університету «Одеська морська академія»;

Козьмук Наталя Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри соціального забезпечення та управління персоналом, начальник відділу дистанційної та дуальної освіти Центру забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;

Плешкановська Алла Михайлівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва та архітектури;

Просяник Оксана Петрівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри управління соціальних комунікацій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Сайко Володимир Григорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладних інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Сталінська Ірина Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

Тимчишин Андрій Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та гуманітарних дисциплін Івано-Франківської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

Шастало Марина Миколаївна – викладач фізичної культури Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей»;

Шеремета Катерина Борисівна – викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Шпатакова Оксана Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»;

Юган Наталія Леонідівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри східної філології та перекладу Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

Яковець Інна Олександрівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету.

Поширити