У січні 2024 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 34 науковці

У січні 2024 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 34 науковці

282

У січні членами ЦУЄНС стали:

 1. Антонюк Ірина Іванівна – адвокат.
 2. Артемьєва Інна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет  імені К.Д. Ушинського».
 3. Безвесільна Надія Трохимівна – старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 4. Відімська Катерина Ігорівна – старший викладач кафедри суспільних комунікації та регіональних студійний Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
 5. Дрок Вікторія Олександрівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри терапевтичної стоматології та стоматології ФПО Дніпровського державного медичного університету.
 6. Жовнір-Василенко Ксенія Володимирівна – старший викладач Запорізького національного університету.
 7. Зеленський Олексій Миколайович – юрист Фермерського господарства «Спас-Агро».
 8. Зінченко Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету.
 9. Калинка Андрій Казимирович – старший науковий співробітник, завідувач відділом селекції, розіведення, годівлі та технології виробництва продукції тваринництва Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.
 10. Кравченко Наталія Борисівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 11. Кубишкін Дмитро Олексійович – юрисконсульт ТОВ «Індичка».
 12. Левчук Тереза Петрівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки.
 13. Лещук Надія Василівна – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Українського інституту експертизи сортів рослин.
 14. Луцька Мар’яна Петрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри психології, суспільствознавчих та загальноправових дисциплін імені академіка УАН о. Івана Луцького.
 15. Морозова Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.
 16. Мудрик Дарина Павлівна – асистент викладача Національного університету водного господарства та природокористування.
 17. Насіківська Віра Миколаївна – викладач кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
 18. Науменко Наталія Валентинівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов професійного спрямування Національного університету харчових технологій.
 19. Овчаренко Віталій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри математичного моделювання та інтелектуальних обчислень в інженерії Національного технічного університету «Харківський політехнічний iнститут».
 20. Омельченко Марія Сергіївна – старший лаборант кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій; експерт НАЗЯВО з числа здобувачів вищої освіти.
 21. Орел Юрій Леонідович – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління персоналом та підприємництва Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 22. Осьмачко Олена Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри садово-паркового господарства Сумського національного аграрного університету.
 23. Павлютін Юрій Миколайович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ.
 24. Пархоменко Надія Михайлівна – завідувач відділення, викладач вищої категорії Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп`ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету».
 25. Пилипів Руслан Миронович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та гуманітарних дисциплін Івано-Франківської філії ЗВО Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна».
 26. Попков Борис Іванович – старший викладач, начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту кафедри загальновійськових дисциплін Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія».
 27. Почуєва Валентина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Харківського національного університету внутрішніх справ.
 28. Романова Тетяна Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри агрохімії Державного біотехнологічного університету.
 29. Саламаха Ігор Валерійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної економіки Інженерного начально-наукового інституту імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету.
 30. Сапон-Аблязова Любов Василівна – викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Національного університету харчових технологій.
 31. Стрельченко Інна Іллівна – доктор економічних наук, доцент, професор, доцент Університету імені Альфреда Нобеля.
 32. Швець Михайло Анатолійович – асистент кафедри операторської майстерності та фотомистецтва Київського національного університету культури і мистецтв; викладач кафедри кіно-, телемистецтва Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури».
 33. Штайнер Тетяна Віталіївна – викладач кафедри технологічної та професійної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
 34. Янкова Людмила Юріївна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ.

Поширити