У травні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались...

У травні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались 48 нових членів

2160

У травні до членства в ЦУЄНС приєднались:

 1. Березінець Ірина Володимирівна – кандидат філософських наук, старший викладач Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 2. Бондар Наталія Василівна – старший викладач кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету;
 3. Бондаренко Наталя Сергіївна – викладач кафедри історії та мовознавства Харківського державного університету залізничного транспорту;
 4. Васильчук Ольга Миколаївна – аспірантка UHP im. Jana Długosza w Częstochowie;
 5. Венгринюк Мирослава Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 6. Волошина Ольга Сергіївна – кандидат педагогічних наук, методист кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти Комунального закладу “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”;
 7. Воробей Юлія Миколаївна – кандидат економічних наук, заступник декана факультету міжнародної торгівлі та права, старший викладач кафедри світової економіки Київського національного торговельно-економічного університету;
 8. Герасименко Ельвіра Миколаївна – старший викладач Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 9. Дяченко Алла Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри промислового дизайну і комп’ютерних технологій Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
 10. Журавель Ірина Леонідівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри управління експлуатаційною роботою Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
 11. Ільїна Дар’я Володимирівна – аспірантка кафедри початкової та професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 12. Караєва Ірина Степанівна – аспірантка Київського національного університету культури і мистецтв;
 13. Карпічков Віталій Олександрович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 14. Качурінер Вікторія Львівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету;
 15. Кириченко Олена Василівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”;
 16. Клименко Оксана Зіновіївна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу наукових видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського;
 17. Климюк Ірина Миколаївна – доктор філософії, викладач кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 18. Кміть Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка;
 19. Ковальова Калерія Леонтіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 20. Козерацька Олена Сергіївна – старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 21. Кривенко Анна Iванiвна – доктор сільськогосподарських наук, доцент, керівник Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України;
 22. Куликова Лілія Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Херсонської державної морської академії;
 23. Кундис Руслан Юрійович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка;
 24. Литвин Наталія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 25. Мельник Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 26. Мороз Інна Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 27. Новосад Юлія Ігорівна – асистент кафедри теорії і практики перекладу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 28. Нос Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри історії та мовознавства Українського державного університету залізничного транспорту;
 29. Олефір Олена Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри вищої математики і статистики Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 30. Олійник Наталія Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 31. Патрушева Лариса Іванівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 32. Перцева Вікторія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету внутрішніх справ;
 33. Поліщук Наталія Володимирівна – доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Рівненського державного гуманітарного університету;
 34. Різник Володимир Васильович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизованих систем управління Національного університету “Львівська політехніка”;
 35. Сажина Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри історії та мовознавства Українського державного університету залізничного транспорту;
 36. Серкевич Ірина Ростиславівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;
 37. Сидоренко Володимир Леонідович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту;
 38. Сидорчук Анюта Степанівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету;
 39. Ситковська Марина Ігорівна – старший викладач кафедри історії та мовознавства Українського державного університету залізничного транспорту;
 40. Стрельбіцька Олена Онуфріївна – кандидат філологічних наук, спеціалістка вищої категорії Комунального закладу вищої освіти “Луцький педагогічний коледж” Волинської обласної ради;
 41. Судук Ірина Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філологіі та перекладу Івано-Франківського національного університету нафти і газу;
 42. Тараненко Альона Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 43. Урум Галина Дмитрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 44. Халюк Сергій Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ;
 45. Хом’юк Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету;
 46. Черевко Ірина Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки Львівського національного аграрного університету;
 47. Шкоріна Інна Марківна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 48. Щербак Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Поширити