У травні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У травні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 30 науковців

947

У травні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

 1. Бойко Ірина Михайлівна – старший викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 2. Бреславець Надія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 3. Воробець Олексій Дмитрович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 4. Гаєвець Яна Станіславівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики і методики її навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 5. Георгієвська Зоя Анатоліївна – виклад кафедри іноземних мов Одеського національного економічного університету;
 6. Гніздовська Ганна Михайлівна – кандидат юридичних наук, голова Адвокатського об’єднання «Юріс Феррум»;
 7. Горб Олександр Григорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Національного авіаційного університету;
 8. Демченко Іван Сергійович – кандидат юридичних наук, викладач кафедри судової медицини та медичного права Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 9. Дзюба Ольга Ігорівна – доктор філософії в галузі освіти, професор, займається приватною практикою;
 10. Загорулько Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукового співробітництва Інституту педагогіки НАПН України;
 11. Ілійчук Любомира Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 12. Кобякова Людмила Миколаївна – старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 13. Ковбаско Юрій Григорович – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 14. Корабльов Вячеслав Анатолійович – старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 15. Мігай Наталя Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, обліку та підприємництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 16. Мосора Лариса Степанівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 17. Оробець Костянтин Миколайович  – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 18. Радзівіл Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 19. Радіонова Тетяна Олександрівна – викладач кафедри філології Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 20. Рассомахіна Ольга Андріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»;
 21. Свинаренко Наталія Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 22. Семко Людмила Василівна – викладач-стажист Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 23. Склянська Ольга Вадимівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Університету митної справи та фінансів;
 24. Сливінська Анна Володимирівна – юрист Адвокатського об’єднання «Конвента Лігал»;
 25. Таран Ірина Олегівна – студентка 3-го курсу зі спеціальності 081 «Право» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 26. Терлецька Любов Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка;
 27. Тимчак Василь Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, начальник юридичного відділу, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету;
 28. Ушакова Оксана Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку та фінансів Рівненського інституту Відокремленого структурного підрозділу ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
 29. Шувалова Ольга Ігорівна – старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 30. Шульга Марина Андріївна – доктор політичних наук, професор, професор кафедри державного управління Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Поширити