У жовтні 2019 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналося...

У жовтні 2019 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналося 11 нових членів

2212

У жовтні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

1. Авдюнін Роман Юрійович – викладач кафедри суднового машинобудування та енергетики Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова;

2. Брославська Галина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики та фізики Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради;

3. Воловик Анна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, Донецький національний університет імені Василя Стуса;

4. Волченко Наталія Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету;

5. Джежик Ольга Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Одеського національного політехнічного університету;

6. Качур Віра Олегівна – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і природокористування України;

7. Коломієць Павло Віталійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»;

8. Корунчак  Лариса Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ;

9. Соколовська Олена Григоріївна – кандидат технічних наук, Одеська національна академія харчових технологій;

10. Федонюк Тетяна Павлівна – доктор сільськогосподарських наук, керівник навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища, професор кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності Житомирського національного агроекологічного університету;

11. Фльорко Лілія Ярославівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та психології Національного лісотехнічного університету України.

Поширити