У жовтні 2023 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 17 науковців

У жовтні 2023 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 17 науковців

300

У жовтні членами ЦУЄНС стали:

 1. Бублик Ольга Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та правознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
 2. Бурцева Олена Георгіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики і фізики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
 3. Волков Павло Юрійович – доктор філософії, доцент кафедри автобронетанкової техніки Національної академії Національної гвардії України;
 4. Гринчук Ганна Володимирівна – викладач, Національний університет «Одеська морська академія»;
 5. Діколь-Кобріна Олена Андріївна – старший викладач кафедри практичної психології Одеського національного морського університету;
 6. Дяченко Марія Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету;
 7. Ємельянова Оксана Іванівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 8. Клімішен Олексій Олегович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри авіаційного обладнання та комплексів повітряної розвідки інженерно-авіаційного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 9. Колибаб’юк Світлана Петрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри права та гуманітарних дисциплін Івано-Франківської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 10. Кравець Галина Борисівна – старший викладач, Національний університет «Одеська морська академія»;
 11. Мироненко Лілія Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри біотехнології, молекулярної біології та водних біоресурсів Державного біотехнологічного університету;
 12. Новська Олена Рудольфівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету музичної та хореографічної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 13. Овсяннікова Лариса Євгенівна – викладач іноземної мови, голова предметно-циклової комісії «Загальноосвітні дисципліни» КЗ «Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М. Лятошинського» Харківської обласної ради;
 14. Подорожній Євген Юрійович – доктор юридичних наук, професор кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ;
 15. Присяжнюк Іван Іванович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського університету інтелектуальної власності та права;
 16. Садовська Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури Одеського державного університету імені І.І. Мечникова;
 17. Скляренко Сергій Русланович – голова ГО «Психологія людської долі», президент Асоціації кармотерапії та психології.
Поширити