Вийшла друком колективна монографія “Modern researches in philological sciences”

Вийшла друком колективна монографія “Modern researches in philological sciences”

2041

Специфіка сучасного етапу в розвитку суспільства визначається тим, що активно йде процес взаємодії й інтеграції між різними науками, перспективними і плідними є міждисциплінарні дослідження.

Мова й література завжди відображали найбільш сутнісні соціальні і культурні зміни в суспільній свідомості. Нинішній етап розвитку філологічної науки відкриває широкі перспективи для генерування нових творчих ідей і відкриттів.

Вже вкотре Північний університетський центр у Бая-Маре (Румунія) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва запрошує до написання колективної монографії науковців, викладачів, аспірантів. Видання “Modern researches in philological sciences” стало результатом плідної співпраці колективу авторів:

Артеменко Антоніна Іванівна – старший викладач кафедри іноземних мов Київського національного університету імені Вадима Гетьмана;

Бойцун Ірина Євгеніївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Верьовкіна Олена Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету;

Воробей Ольга Сергіївна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології Київського національного університету  імені Тараса Шевченка;

Гороф’янюк Інна Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Дзюбак Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Єфименко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;

Ільченко Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України;

Ільчук Віта Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики української Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

Каленич Володимир Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

Карпець Любов Анатоліївна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури;

Кійко Світлана Василівна – доктор філологічних наук, професор кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Коваленко Юлія Миколаївна – старший викладач кафедри української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури;

Колядич Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Краєвська Ганна Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Кудрявцева Олена Діонізіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Моклиця Марія Василівна – доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

Морозова Ірина Борисівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Москвичова Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету;

Мудринич Світлана Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету;

Нанівський Роман Семенович – викладач кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка»;

Нестерук Сніжана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії світової літератури Рівненського державного гуманітарного університету;

Осова Ольга Олексіївна      кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Павликівська Наталія Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

Панченко Віолетта Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземної філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради ;

Поворознюк Роксолана Владиславівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету  імені Тараса Шевченка;

Поляруш Ніна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

Прокопчук Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

Токар Наталія Володимирівна – аспірантка кафедри української літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Харишин Дарія Геннадіївна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Хоцянівська Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

Цепкало Тетяна Олександрівна – кандидатка філологічних наук, старша викладачка кафедри української літератури Херсонського державного університету;

Шипіцина Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, викладач кафедри інтенсивної підготовки з англійської мови університету Дейтона;

Шутова Марія Олександрівна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету;

Якушко Катерина Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/36

Висловлюємо подяку всім авторам монографії та бажаємо їм професійних успіхів і досягнень!

Поширити