Вийшла в світ колективна монографія «Conceptual options for the development of medical...

Вийшла в світ колективна монографія «Conceptual options for the development of medical science and education»

2391

Посилення процесу диференціації наук супроводжується ще більш потужним процесом інтеграції наукових знань. Специфіка знань медичних наук і дослідницької діяльності в них визначається насамперед контекстом практичних клінічних застосувань.

У лютому-березні 2020 року науковці, викладачі, аспіранти, фахівці-практики, які безпосередньо пов’язані з вирішенням конкретних проблем в галузі медицини та фармації, за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва мали змогу долучитися до написання колективної монографії «CONCEPTUAL OPTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENCE AND EDUCATION».

Представлені у монографії дослідження характеризуються різноманіттям теоретичних побудов, що відносяться до одного і того ж класу емпіричних об’єктів вивчення, і широким діапазонами методів досліджень.

Підсумки своїх наукових досліджень представили такі автори:

Бабкіна Тетяна Михайлівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри радіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Бердник Ольга Георгіївна – асистент кафедри фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету;

Білоус Зоряна Олегівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Булавенко Ольга Василівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Волос Лілія Іванівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Гаврилін Павло Миколайович – доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри нормальної і патологічної анатомії сільськогосподарських тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету;

Гбур Зоряна Володимирівна – доктор наук з державного управління, професор кафедри управління охорони здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний спеціаліст Міністерства фінансів України;

Герасимюк Богдан Степанович – аспірант кафедри ортопедії та травматології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Головенко Микола Якович – доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України, провідний науковий співробітник Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України;

Гордієнко Віктор Веніамінович – кандидат медичних наук, доцент кафедри фізіології імені Я.Д. Кіршенблата Буковинського державного медичного університету;

Горша Оксана Вікторівна – доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник клінічного відділу медичної реабілітації ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України»;

Губицька Ірина Іванівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармакії та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»;

Дерієнко Тетяна Анатоліївна – кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Дрозд Оксана Олександрівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства та гінекології № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Єхалов Василій Віталієвич – кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

Іваць-Чабіна Анна Романівна – асистент кафедри наук про здоров’я факультету здоров’я та фізичного виховання Ужгородського національного університету;

Капустник Наталія Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 Харківського національного медичного університету; завідувач гінекологічного відділення № 2 Комунального неприбуткового підприємства Харківської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр»;

Коваль Аліна Сергіївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент Української військово-медичної академії;

Козіко Наталія Олександрівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Колесников Євгеній Борисович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Коломоєць Андрій Володимирович – кандидат медичних наук, директор «Медсервісгруп»;

Конопліцький Віктор Сергійович – доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Короленко Наталія Володимирівна – кандидат медичних наук, дитячий лікар-невролог Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»;

Корчинський Володимир Станіславович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини та реабілітації Вінницького соціально-економічного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

Кривко Алевтина Ігорівна – аспірант кафедри біохімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Крижевський Вадим Віталійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та невідкладної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Кричковська Аеліта Миронівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»;

Курган Анастасія Петрівна – аспірант кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та МСЕ ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров`я України»;

Лабунець Ірина Федорівна – доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії експериментального моделювання відділу клітинних та тканинних технологій Державної установи «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»;

Лазарев Ігор Альбертович – кандидат медичних наук, професор кафедри ортопедії та травматології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Ларіонов Віталій Борисович – доктор біологічних наук, завідувач лабораторії фізико-хімічної фармакології Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України;

Лашкул Зінаїда Василівна – доктор медичних наук, доцент, заслужений лікар України, завідувач кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров`я України»;

Лєщова Марина Олексіївна – кандидат ветеринарних наук, доцент, кафедра нормальної і патологічної анатомії сільськогосподарських тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету;

Лопатинська Оксана Іванівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Лукіянець Олег Олександрович – кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Мирошниченко Михайло Сергійович – доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри патологічної анатомії Харківського національного медичного університету;

Михальчук Василь Миколайович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, заслужений працівник охорони здоров’я України;

Мороз Олеся Федорівна – асистент кафедри біофізики та медичної інформатики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Негода Тетяна Степанівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Остап’юк Леся Романівна – кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог Львівського обласного центру громадського здоров’я;

Перепелиця Олеся Орестівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри медичної та фармацевтичної хімії Буковинського державного медичного університету;

Підлісний Олексій Вікторович – ад’юнкт кафедри військової фармації Української військово-медичної академії;

Платонова Ірина Львівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Рудь Віктор Олексійович – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології № 2 Вінницького національного медичного університет імені М.І. Пирогова, завідувач гінекологічним відділенням № 2 Вінницького міського клінічного пологового будинку № 2;

Савицька Ірина Борисівна – кандидат медичних наук, доцент Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Саханда Іванна Василівна – кандидат фармацевтичних наук, магістр фармації, асистент кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Сахелашвілі Манана Іванівна – доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Сахелашвілі-Біль Ольга Іванівна – аспірант кафедри фтизіатрії і пульмонології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Скоробогатова Наталія Григорівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії протирадіаційних засобів і клітинних технологій Державної установи «Інститут медичної радіології імені С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»;

Соломенний Андрій Миколайович – кандидат фармацевтичних наук, доцент Української військово-медичної академії;

Стадницька Наталя Євгенівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»;

Стовбан Микола Петрович – кандидат медичних наук, доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб, заступник генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської Обласної Ради»;

Сторожчук Юлія Олександрівна – асистент, аспірант кафедри радіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Тарасенко Вікторія Олександрівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри військової фармації Української військово-медичної академії;

Тихонова Тетяна Михайлівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Толстанов Олександр Костянтинович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Узленкова Наталія Євгенівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією протирадіаційних засобів і клітинних технологій Державної установи «Інститут медичної радіології імені С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»;

Фітьо Ірина Валеріївна – аспірант кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка» ;

Хоботова Наталія Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри оториноларингології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

Шуляк Леонід Миколайович – контрактний аспірант без відриву від виробництва кафедри фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету;

Щиріна Катерина Василівна – аспірантка кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/41

Поширити