Ефективна реалізація конституційних прав і свобод громадянами України та інтеграція в європейський...

Ефективна реалізація конституційних прав і свобод громадянами України та інтеграція в європейський освітній простір – мета діяльності ЦУЄНС

1279

Центр українсько-європейського наукового співробітництва взяв участь у проведенні круглого столу «Подвійне громадянство: реальний стан, виклики, реакція держави та суспільства», що був організований за ініціативи Національного інституту стратегічних досліджень. Серед учасників також були народні депутати України, керівництво Закарпатської області, дипломати, науковці, експерти.

Метою зазначеного круглого столу був аналіз різнобічних аспектів подвійного громадянства, їх ризиків і викликів у світлі реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, об’єктивних розбіжностей та особливостей у моделях суверенного розвитку країн – членів ЄС. Свіжі оцінки та рекомендації науково-експертної спільноти, розгляд реального стану цього процесу в регіонах здатні додати позитивні аспекти до змістовності й ефективності нових актів щодо законодавчого та нормативного регулювання цієї проблеми.

Учасники зібрання вказали на важливість обговорення проблеми подвійного громадянства, особливо у прикордонних регіонах. Зокрема, у світлі запропонованого Президентом України законопроєкту № 2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства» експерти приділили увагу регіональному аспекту множинного громадянства. За підсумками круглого столу було сформульовано рекомендації щодо підготовки та подальшої імплементації законопроєкту, поданого до Верховної Ради України.

У межах Центру українсько-європейського наукового співробітництва було вирішено направити в березні 2020 року фахівців з України до наукових установ країн Європи для вивчення їхнього досвіду з питання множинності громадянства, а також для проведення стажування зазначених фахівців в інституціях та органах влади цих країн.

Поширити