Під егідою Північного університетського центру у Бая-Маре вийшла друком колективна монографія

Під егідою Північного університетського центру у Бая-Маре вийшла друком колективна монографія

1800

27 березня 2020 року вийшла друком колективна монографія на тему «Сучасні дослідження в галузі психологічних та педагогічних наук», організована за підтримки Північного університетського центру у місті Бая-Маре.

Надрукувати ґрунтовне видання вдалося за участю колективу авторів, які надіслали 23 наукові роботи:

Авраменко Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Божок Олександра Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Василькевич Ярослава Зіновіївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Вільховченко Надія Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка»;

Волкова Катерина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Гаркуша Інеса Вікторівна – PhD з соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології, Університет імені Альфреда Нобеля;

Григорович Ольга Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Гринюк Світлана Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Грицай Наталія Богданівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біології та здоров’я людини, Рівненський державний гуманітарний університет;

Дідковська Лариса Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Желуденко Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, факультет лінгвістики та соціальних комунікацій, Національний авіаційний університет;

Зеленін Всеволод Володимирович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри політичної психології та соціально-правових технологій факультету психології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Ільчук Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри східних мов, Національна академія Служби безпеки України;

Іонова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

Ісаєва Оксана Степанівна – кандидат філологічнх наук, доктор педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка»;

Кайко Валерій Іванович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри  криміналістики, судової медицини та психіатрії, Дніпровський державний університет внутрішніх справ;

Каменщук Тетяна Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи;

Кікінежді  Оксана Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач-професор кафедри психології, директор Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді НАПН України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Кравець Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Кравчук Неля Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Мазай Лада Юріївна – магістр психології, асистент кафедри психології та соціальної роботи, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Нищета Володимир Анатолійович – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та славістики, Бердянський державний педагогічний університет;

Павлушенко Ольга Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Пахальчук Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Поляничко Анжела Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

Пономаренко Тетяна Ігорівна – аспірантка кафедри політичної психології та соціально-правових технологій факультету психології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Прокоф’єв Євген Геннадійович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

Рибалко Петро Федорович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри Теорії та методики фізичної культури, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

Самохвалова Ірина Юріївна – аспірант кафедри теорії та методики фізичної культури, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

Тарасенко Неллі Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Філоненко Мирослава Мирославівна – доктор психологічних наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

Хлєстова Світлана Святославівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри медичної біології, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;

Чорна Валентина Володимирівна – кандидат медичних наук, старший викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;

Шайнер Ганна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка»;

Шевців Зоя Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет;

Шевяков Олексій Володимирович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології, Дніпровський гуманітарний університет;

Шрамко Ігор Анатолійович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології, Дніпровський гуманітарний університет.

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/44

Поширити