Підсумки проведення конференції з юридичних наук, що відбулася у листопаді на базі...

Підсумки проведення конференції з юридичних наук, що відбулася у листопаді на базі Панєвропської високої школи

1477

Центр українсько-європейського наукового співробітництва продовжує співпрацювати з Панєвропською високою школою. Проаналізувавши всі недоліки та переваги минулорічної конференції, організатори розпочали роботу над черговим заходом. Головою організаційного комітету конференції виступив ректор Панєвропської високої школи, д.ю.н., проф. Я. Свак.

Після тривалою підготовки, 27-28 листопада 2015 р. на базі факультету права Панєвропської високої школи була проведена Міжнародна науково-практична конференція на тему «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів». Понад 500 вчених з України зацікавилися даною тематикою та представили власні думки у вигляді тез.

Наразі проблематика євроінтеграції, зокрема питання юридичної науки в цьому процесі, для України є дуже нагальною та актуальною. Як невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку. Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС.

Секції роботи конференції було вирішено залишити незмінними, оскільки організатори конференції вважають за необхідне всебічно розглядати та вивчати таке наразі дуже актуальне (особливо для України) питання, як проблематику євроінтеграції. Відтак, були представлені наступні секції, через призму яких учасникам було запропоновано розглядати зазначену тему:

 • теорія та історія держави і права, філософія права;
 • конституційне право;
 • муніципальне право;
 • трудове право, право соціального забезпечення;
 • цивільне та господарське право;
 • адміністративне, фінансове, податкове право;
 • земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;
 • кримінальне право, кримінологія, кримінальний процес, криміналістика;
 • міжнародне право;
 • право Європейського Союзу;
 • практика Європейського суду з прав людини.

Збірник матеріалів і сертифікат, якими по завершенню заходу були забезпеченні всі учасники конференції, вчені з України мали можливість презентувати як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити