Розіслано матеріали конференції з педагогічних наук, що відбулася на базі Вільнюської колегії...

Розіслано матеріали конференції з педагогічних наук, що відбулася на базі Вільнюської колегії / Університету прикладних наук (Вільнюс, Литовська Республіка)

1840

26–27 квітня 2019 р. завдяки спільним зусиллям Вільнюської колегії / Університету прикладних наук (Вільнюс, Литовська Республіка) та Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбулася Міжнародна науково-практична конференція з педагогічних наук на тему «ВПЛИВ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА».

Членами організаційного комітету конференції виступили:
Дмитро Бєлов, д-р юрид. н., професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конститу-ційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету;
д-р Еріка Кубіліне, доцент кафедри охорони здоров’я, начальник відділу наукових досліджень і розробок, Вільнюська колегія / УПН;
Інга Берташене, заступник декана факультету педагогіки, Вільнюська колегія / УПН;
д-р Ріта Ільгуне-Мартиналієне, викладач факультету педагогіки, Вільнюська колегія / УПН;
Ніда Мачераускене, декан факультету ділового адміністрування, Вільнюська колегія / УПН;
д-р Ніоле Зінкевічене, заступник ректора з наукового співробітництва, Вільнюська колегія / УПН.

Матеріали учасників заходу розміщені на офіційному сайті конференції
та знаходяться у вільному доступі за посиланням.

Серед учасників конференції:

Андрієць О. М., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри мовознавств,  Херсонський державний університет;

Анічкіна О. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хімії, Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Архіпова І. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;

Ашихміна Н. В., кандидат педагогічних наук,  старший викладач кафедри диригентсько-хорової підготовки, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

Бей І. Ю., аспірант третього року навчання кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Босько В. М., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри фізичного виховання і спорту, Сумський державний університет;

Булавенко С. Д., кандидат педагогічних наук, докторант, Інститут проблем виховання НАПН України;

Бушнєв Ю. С., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Волкова К. С., кандидат педагогічних наук, кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Глущенко А. О., студентка психолого-педагогічного факультету, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Гуменюк С. В., доктор педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка;

Дегтярьова Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Дияк В. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

Добролюбова Н. В., аспірант Української інженерно-педагогічної академії, старший викладач Комунального закладу «Харківський вищий коледж мистецтв»;

Дядечко І. Є., кандидат наук фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і спорту, Запорізький національний університет;

Єрошкіна Т. В., доктор медичних наук, професор, професор кафедри сучасних технологій діагностично-лікувального процесу факультету медичних технологій діагностики та реабілітації, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Зайченко Н. І., доктор педагогічних наук,  професор кафедри загальної та прикладної психології,  ПВНЗ «Інститут екології економіки і права»;

Іванькова Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ, Запорізький державний медичний університет;

Ісаєва О. С., кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»;

Казачінер О. С., доктор педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання мов і літератури, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;

Кардаш І. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського;

Кириленко В. В.,  кандидат психологічних наук, доцент кафедри методики навчання іноземних мов, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Кириленко Н. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті комунального закладу вищої освіти, «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»;

Кириленко Н. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті комунального закладу вищої освіти,  «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»;

Козлов Д. О., кандидат педагогічних наук, доцент,  кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Козлова О. Г., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Колесніченко В. В., викладач вищої категорії, кафедрасоціально-гуманітарних дисциплін, Дніпропетровська академія музики імені Михайла Глінки;

Кузнецова О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Кузь Ю. С., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії і методики олімпійського і професійного спорту, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка;

Лінник С. О., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування;

Мартиненко С. О, асистент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, Херсонський державний університет;

Мелещенко А. А., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізики та охорони праці, Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Меняйло В. І., кандидат фізико-математичниих наук, доцент, докторант кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності, Запорізький національний університет;

Меркулова В. Б., студентка V курсу кафедри сучасних технологій діагностично-лікувального процесу факультету медичних технологій діагностики та реабілітації. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Морін О. Л., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України;

Мукан Н. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка»;

Одарченко В. І., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Онищук І. П., кандидат біологічних наук, доцент (б. в. з.) кафедри екології, природокристування та біології людини, Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Ончул Н. А., аспірант кафедри педагогіки і  психології вищої школи, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Пальчикова О. О., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської філології Криворізький державний педагогічний університет;

Петренко С. І., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Риженко Т. В., аспірант Запорізького національного університету;

Савка І. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов  для гуманітарних факультетів, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Сапрун С. Т., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії і методики олімпійського і професійного спорту, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка;

Синишина В. М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»;

Смолюк С. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;

Суховецька Л. В., кандидат філологічних наук, старший викладач, кафедра германської філології, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;

Тарасенко Н. В., кандидат педагогічних наук, кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Толочко С. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління професійною освітою, Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету;

Фучила О. М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка»;

Хміляр І. Р., викладач вищої категорії, викладач-методист кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, ВНКЗ ЛОР Львівського інституту медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського;

Чапідзе К. О., аспірант 2-го року навчання, Українська інженерно-педагогічна академія, викладач, Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту;

Чередник Л. М., аспірант кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій, Бердянський державний педагогічний університет;

Чернишова І. В., кандидат філологічних наук, доцент, Горлівський інститут іноземних мов, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;

Чуєва І. О., кандидат наук фізичного виховання і спорту, доцент кафедри туризм, Запорізький національний університет;

Шамшина Н. В., старший викладач кафедри інформатики, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Шевцова Н. О., викладач кафедри германської філології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Шишенко І. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Школа О. М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Штика Ю. М., викладач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи;

Шумило М. Ю., аспірант кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка»;

Ярошко Н. О., студентка, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського;

Яшна О. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання і здоров’я Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Усім учасникам наукового заходу було відправлено збірник тез конференції та сертифікат про участь, завірений печаткою Вільнюської колегії. Збірнику тез присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

Поширити