Сертифікати проходження стажування в Чеському технічному університеті в Празі надіслані учасникам

Сертифікати проходження стажування в Чеському технічному університеті в Празі надіслані учасникам

1771

З пом’якшенням жорсткого протягом лютого-травня карантину виконано друк та розсилку збірки за матеріалами науково-педагогічного стажування, що проходило 20 січня – 28 лютого 2020 року в Чеському технічному університеті у місті Прага (Чеська Республіка) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Програму стажування об’єднала тема «Досвід країн ЄС у реформуванні освіти в галузі технічних наук».

Ректорські сертифікати проходження стажування отримали наступні працівники науки і освіти:

Бондаренко Анатолій Ігорович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри автомобіле- і тракторобудування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут;

Брускова Діана-Марія Ярославівна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

Вакалюк Тетяна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інженерії програмного забезпечення, Державний університет «Житомирська політехніка»;

Габ Ангеліна Іванівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

Гуцаленко Юрій Григорійович – старший викладач кафедри інтегрованих технологій машинобудування імені М.Ф. Семка Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Єфремов Юрій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент кафедри «Інженерія програмного забеспечення», Державний університет «Житомирська політехніка»;

Заболотний Олександр Віталійович – доктор технічних наук, доцент, декан факультету систем управління літальних апаратів, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

Колесниченко Наталя Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Матеріально-технічного забезпечення, Військова академія (м. Одеса);

Коломієць Роман Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій, Державний університет «Житомирська політехніка»;

Коскіна Юлія Олексіївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри експлуатації флоту і технології морських перевезень, Одеський національний морський університет;

Лукашенко Тетяна Федорівна – кандидат педагогічних наук, заступник директора Інженерно-технологічного інституту, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

Малишев Віктор Володимирович – доктор технічних наук, професор, директор Інженерно-технологічного інституту, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

Мельник Володимир Євгенійович – кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник 2-го науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії криміналістичної та спеціальної техніки, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України;

Михалевський Дмитро Валерійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікаційних систем і телебачення, Вінницький національний технічний університет;

Невзоров Роман Вікторович – кандидат педагогічних наук, заступник начальника кафедри льотної експлуатації і бойового застосування літаків, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Онищенко Світлана Петрівна – доктор економічних наук, професор, директор Науково-навчального інституту морського бізнесу, Одеський національний морський університет;

Симоненко Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;

Сущенко Роман Віталійович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри транспортних технологій. Національний університет «Запорізька політехніка»;

Телюта Руслан Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри «Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент», Центральноукраїнський національний технічний університет;

Шахнін Дмитро Борисович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Поширити