Співпраця Венеціанського університету Ка’ Фоскарі та Запорізького національного університету

Співпраця Венеціанського університету Ка’ Фоскарі та Запорізького національного університету

2018

Спільний проєкт Венеціанського університету Ка’ Фоскарі та Запорізького національного університету за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва об’єднав близько 50 науковців, які долучилися до написання колективної монографії «Philological science and education: transformation and development vectors». Це дало змогу колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю, представити підсумки своїх досліджень. Співавторами монографії є такі науковці:

 • Борбенчук Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Глотов Олександр Леонідович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та методик їх вивчення, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка;
 • Єлдінова Світлана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
 • Ільченко Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій, Національна академія Національної гвардії України;
 • Карп Марта Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Клименко Ольга Леонідівна – кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Запорізький національний університет;
 • Макарук Лариса Леонідівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Нікуліна Олена Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови, Національний університет «Одеська морська академія»;
 • Павленко Ірина Яківна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології, Запорізький національний університет;
 • Приходько Ганна Іллівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології, Запорізький національний університет;
 • Сорока Тетяна Вячеславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології, Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
 • Струк Іванна Михайлівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Тараненко Ксенія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей, Університет митної справи та фінансів;
 • Тесліцька Галина Іллівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Тищенко Костянтин Миколайович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Христіанінова Раїса Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, Запорізький національний університет;
 • Чорний Ігор Віталійович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, Харківський національний університет внутрішніх справ;
 • Ярмоленко Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 • та інші.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

З монографією можна ознайомитися за посиланням.

Висловлюємо подяку всім авторам монографії та бажаємо їм професійних успіхів і досягнень!

Поширити