У Любліні успішно пройшла міжнародна науково-практична конференція з юридичних наук

У Любліні успішно пройшла міжнародна науково-практична конференція з юридичних наук

1780

Метою функціонування  різних наук, зокрема правової науки є вироблення знань та їх організація у відповідну систему, що виникають у ході розвитку правових явищ. Задля вдосконалення та узагальнення наукових парадигм, створення наукознавчих критеріїв, розвитку методологічних напрямів, виявлення проблем функціонування та розвитку вітчизняної правової науки та способів їх розв’язання була проведена  міжнародна науково-практична конференція «Legal science, legislation and law enforcement practice: regularities and development trends» за ініціативи Університету Марії Кюрі-Склодовської та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

До міжнародної науково-практичної конференції долучились викладачі, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники та провідні фахівці, які активно займаються науковими дослідженнями у галузі юридичних наук. Серед них були такі видатні науковці:

 • Арістова Ірина Василівна – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету;
 • Бліхар Марія Миронівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Гавриленко Олександр Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Заярний Олег Анатолійович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Головко Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Гришко Лілія Миколаївна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України;
 • Кагановська Тетяна Євгеніївнадоктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Коломоєць Тетяна Олександрівнадоктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету;
 • Константий Олександр Володимировичдоктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету;
 • Короєд Сергій Олександровичдоктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила;
 • Кузьменко Наталія Олексіївна – провідний науковий співробітник відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України;
 • Ніколаєнко Тетяна Богданівна доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
 • Примак Володимир Дмитрович – доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Серьогін Віталій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Солошкіна Ірина Володимирівна – доктор юридичних наук, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Черненко Олена Анатоліївна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України;
 • Хряпінський Петро Васильович – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри публічного права Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”
 • та інші.

За результатами проведення міжнародної науково-практичної конференції надруковані збірники наукових доповідей.Ознайомитись з електронною версією збірника матеріалів конференції можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing” за посиланням.

Щиро дякуємо усім учасникам, хто в взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції!

Поширити