У межах співпраці з латвійськими колегами було організовано науково-педагогічне стажування з медичних...

У межах співпраці з латвійськими колегами було організовано науково-педагогічне стажування з медичних наук

1054

З 21 червня по 31 липня 2021 року в ISMA The University of Applied Sciences (Латвія) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбувалося науково-педагогічне стажування на тему «Поліпшення якості медичної освіти в Україні та ЄС».

У стажуванні взяли участь такі фахівці з медичних і фармацевтичних освітніх та освітньо-наукових закладів:

 • Бєсєдіна Антоніна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології, Медичний інститут Сумського державного університету;
 • Божко Олексій Олександрович – аспірант кафедри анатомії і фізіології людини імені доктора медичних наук, професора Я.Р. Синельникова, Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди; Харківська обласна клінічна лікарня;
 • Войтенко Тетяна Іванівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармації, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;
 • Вороніна Ганна Сергіївна – асистент кафедри стоматології № 1, Донецький національний медичний університет;
 • Жданюк Юрій Іванович – кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини, Донецький національний медичний університет;
 • Кашівська Роксолана Степанівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Куровська Валентина Олегівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри фундаментальної медицини, Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Майструк Сергій Борисович – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії № 1, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;
 • Місюра Катерина Василівна – доктор медичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар, Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України;
 • Негодуйко Володимир Володимирович – доктор медичних наук, начальник клініки невідкладної медичної допомоги (та прийому і евакуації), Військово-медичний клінічний центр Північного регіону;
 • Нестерак Роксолана Вікторівна – доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Ольхова Ірина Валеріївна – кандидат медичних наук, асистент кафедри нервових хвороб, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;
 • Погорецька Ярина Олегівна – кандидат медичних наук, старший викладач кафедри нормальної фізіології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
 • Подпалова Ольга Миколаївна – асистент кафедри фундаментальної медицини, Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Проняєв Дмитро Володимирович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії, Буковинський державний медичний університет;
 • Проць Галина Богданівна – доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургічної стоматології, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Решетнік Євдокія Миколаївна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри анатомії та патологічної фізіології, Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Родіонова Ірина Олександрівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини, Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Семенюк Ганна Дмитрівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячої стоматології, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Сергєєв Сергій Валерійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри фармації, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом (двома мовами) про проходження науково-педагогічного стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити